Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / agenda gemeenteraad 14 december 2015

agenda gemeenteraad 14 december 2015

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 14 december 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

  • Op vraag van mevrouw Rita Gyssels, gemeenteraadslid, namens N-Va Eeklo:

Voetpad Weverstraat en Hazelaarstraat.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Asbest in gebouwen.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Plaatsing AED-toestellen.

  • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Concessie chalet Heldenpark

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 16 november 2015.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering - Politiezone Meetjesland Centrum - stedelijke dotatie 2016 - vaststelling.

5. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – goedkeuring begrotingswijziging nr. 1-2 voor het dienstjaar 2015 en dotatie 2015. - (document begrotingswijziging);

6. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – meerjarenplan 2015-2020 – kennisneming.

7. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – begroting 2016 – goedkeuring dotaties - (document begroting)

8. Algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland

9. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budgetwijziging 2015 – kennisneming.

10. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – budget 2016 - kennisneming.

11. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – budget 2016 - kennisneming.

12. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – budget 2016 - kennisneming.

13. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua Balgerhoeke – budget 2016 - kennisneming.

 14. Algemene financiering/algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – budget 2016 – kennisneming.

15. Algemeen bestuur – Audio – goedkeuring meerjarenplan 2016-2019 en budget 2016 - beslissing

16. Algemene financiering - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - vaststelling.

17. Algemene financiering – budgetwijziging 2015/3 - vaststelling.

18. Algemene financiering - budget 2016 - vaststelling.

19. Algemene financiering/algemeen bestuur – gemeentedecreet - bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten en inzake het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen. 

20. Algemene financiering/wonen en leven - milieu – subsidiereglementen voor energiebesparende maatregelen (dak-, en muurisolatie/hoogrendementsglas) - 2016.

21. Algemene financiering/wonen en leven - milieu – subsidiereglement groendaken – 2016.

22. Algemene financiering/wonen en leven - milieu - subsidiereglement hemelwaterinstallaties - 2016. 

23. Algemene financiering - opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2016.

24. Algemene financiering - aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2016.

25. Algemene financiering - algemene belasting Eeklo - aanslagjaar 2016.

26. Algemene financiering - belasting op de wedkantoren - aanslagjaar 2016.

27. Algemene financiering - belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten - aanslagjaar 2016.

28. Algemene financiering - belasting op de motorbrandstofverdelers - aanslagjaar 2016.

29. Algemene financiering - belasting op de terrassen op de openbare weg - aanslagjaar 2016.

30. Algemene financiering - belasting op de nachtwinkels - aanslagjaar 2016.

31. Algemene financiering - belasting op tweede verblijven - aanslagjaar 2016.

32. Algemene financiering - contantbelasting op de ontgravingen - aanslagjaar 2016.

33. Algemene financiering - contantbelasting op het sluitingsuur - aanslagjaar 2016.

34. Algemene financiering - contantbelasting op reclame met luidsprekers - aanslagjaar 2016.

35. Algemene financiering - contantbelasting op de plaats- en marktrechten - aanslagjaar 2016.

36. Algemene financiering - contantbelasting op de aanplakborden - aanslagjaar 2016.

37. Algemene financiering - contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen - aanslagjaar 2016.

38. Algemene financiering - contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken - aanslagjaar 2016.

39. Algemene financiering - contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen - aanslagjaar 2016.

40. Algemene financiering - contantbelasting op het weghalen van sluikstorten - aanslagjaar 2016.

41. Algemene financiering - activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied - aanslagjaar 2016.

42. Algemene financiering - leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen - aanslagjaar 2016.

43. Algemene financiering - belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten - aanslagjaar 2016.

44. Algemene financiering - belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen - aanslagjaar 2016. 

45. Algemeen bestuur – Wereldraad Eeklo – addendum subsidiereglement 2014-2019. 

46. Algemene financiering – subsidieverdeling voor culturele activiteiten - periode september 2014/augustus 2015 – nominatieve toekenning.

47. Algemene financiering – retributie op het afleveren van vuil- en afvalzakken en composteerrecipiënten – aanvulling.

48. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing.

49. Wonen en leven – stedelijk subsidiereglement – afkoppeling riolering op privaat terrein – scheiding hemel- en afvalwater – aanpassing.

50. Wonen en leven – RUP landbouwgebied ten zuiden van de E34/N49 – definitieve vaststelling. (beslissing - toelichtingsnota - grafisch plan - plannen - advies Gecoro - stedenbouwkundige voorschriften )

51. Ondernemen – industrieterrein Nieuwendorpe – onderhandse verkoop van een restperceeltje nijverheidsgrond – goedkeuring ontwerpakte.

52. Algemeen bestuur - ontslag van een gemeenteraadslid – kennisneming. 

 

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad:

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

53. Opstarten van een cameraproject.

 


Zoeken