Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / agenda gemeenteraad 17 augustus 2015

agenda gemeenteraad 17 augustus 2015


wij de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 17 augustus 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 9 juli 2015.

2. Algemeen bestuur – AZ Alma - gebruiksovereenkomst parkeerplaatsen – goedkeuring.

3. Algemeen bestuur – AZ Alma - akte van ruiling - goedkeuring.

4. Algemeen bestuur – AZ Alma - huurovereenkomst gebouwen en bijhorende gronden site Moeie 18 – goedkeuring.

5. Algemeen bestuur – AZ Alma - onderhandse verklaring inzake notariële aansprakelijkheid – goedkeuring. 

 

volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 17 augustus a.s.:

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid

6. Wisselen van fietspaden en parkeerstroken

 

 


Zoeken