Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 1 juni 2015Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 1 juni 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

  • Op vraag de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

-Heldenpark - hinderlijke greppels met boomstammen.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

-Cocquytstraat – organisatie zomerbar.

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

-Huisvuil – verband tussen prijs vuilzakken, afschaffen jaarlijkse ophaling+ betalend maken aanleveren grof vuil en toename sluikstorten.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 april 2015.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering – budgetwijziging nr. 1 2015 – vaststelling.

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - IVM – algemene en buitengewone algemene vergadering dd. 17 juni 2015.

6. Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking – Imewo – jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststellen mandaat.

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Finiwo – algemene jaarvergadering dd. 22 juni 2015 – vaststelling mandaat.

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering dd. 30 juni 2015 – vaststellen mandaat.

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding vertegenwoordiger.

10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Veneco² - jaarvergadering van 30 juni 2015 – aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger.

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - TMVW – statutenwijziging - goedkeuring.

12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergaderingen dd. 29 juni 2015.

13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Imewo – heropenstelling kapitaalverhoging.

14. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Finiwo – kapitaalverhoging van Publi-T.

15. Wonen en leven – ruimtelijke planning - verkaveling V496 – Gauberg – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.

16. Veiligheid – onderhoudscontract brandbestrijdingsinfrastructuur – goedkeuring.

17. Vrije tijd - P.O.B. – samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en Nederlandstalige strips door Comeet als aankoopcentrale – goedkeuring.

 

Volgend punt wordt toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 1 juni a.s.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

18. Geplande heraanpak van het Parkplein.  


Zoeken