Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / agenda gemeenteraad 23 maart 2015

agenda gemeenteraad 23 maart 2015Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 maart 2015 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Vraag tot het aanleggen van een sterretjesweide.

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA Eeklo:

Verontreiniging in het leidingwater.

Liftsysteem aan het stadhuis.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Agenda van de gemeenteraad van 23 maart 2015.

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

775 jaar Eeklo – lunch van de notabelen.

  • Op vraag van mevrouw Tineke Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Kerk Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen Oostveld.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 februari 2015.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering – wijziging reglement aanpassing voetpaden en opritten – vaststellen retributie.

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – vzw Netwerk Meetjesland – vernietiging gemeenteraadsbeslissingen dd. 22 september 2014 – kennisneming.

6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Audio - beslissing toetreding verschillende gemeenten en OCMW’s tot de vereniging Audio - goedkeuring.

7. Algemeen bestuur – Vlaams regeerakkoord/conceptnota Vlaams minister voor Bestuurszaken – inkanteling OCMW in gemeente/stad – beheersovereenkomst inzake integratie/samenwerking stad en OCMW Eeklo – goedkeuring.

8. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – marktreglement – wijziging.

9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – nieuwe personeelsformatie – principebeslissing en wijziging.

10. Mobiliteit en werken – aanleg zuidelijke ringweg en stadspromenade – standpunt inzake het opmaken van een verkeerscirculatieplan op basis van een groeiscenario. 

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 23 maart a.s.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

11. Uitbouw van een sociale site aan De Zuidkaai.

12. Parkeerplaatsen Boelare.

13. Behoud van het frietkot op de Markt.


Zoeken