Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2015 / verslag gemeenteraad 17 augustus 2015

verslag gemeenteraad 17 augustus 2015


Monique Haegeman Odette Van Hamme
Stadssecretaris wd. voorzitter van de gemeenteraad

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

GEHEIME ZITTING

 

1.Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 9 juli 2015.

 

2.Algemeen bestuur – AZ Alma - gebruiksovereenkomst parkeerplaatsen – goedkeuring.

Goedkeuring van het ontwerp van gebruiksovereenkomst voor 50 parkeerplaatsen op de site Moeie 18 te Eeklo, aanvangend op 1 september 2015 en eindigend ten laatste op hetzelfde tijdstip van de stopzetting/beëindiging van de huur van de ziekenhuiscampus aan de Moeie ingevolge de verhuis naar de nieuwe campus aan de Ringlaan.

 

3.Algemeen bestuur – AZ Alma - akte van ruiling - goedkeuring.

Goedkeuring van het ontwerp van notariële akte van ruiling tussen de stad Eeklo en de vzw AZ Alma, van 

  • Aan AZ Alma:

Percelen grond, gelegen Ringlaan en Raverschoot, kadastraal bekend volgens huidig kadaster sie F nrs. 63/D, 63/E en 84/B, met een totale oppervlakte van 10 ha

 

  • Aan de stad Eeklo:

Een gebouwencomplex bestaande uit een kliniek (bestaande uit verschillende gebouwen) met afhangen op en met grond, gelegen Moeie 16a en Moeie 18, kadastraal bekend sie E, deel van de nrs. 1465/W en 1442/C/2, met een totale gemeten oppervlakte van 33.911,87 m², zoals gedetailleerd omschreven in de akte van ruiling.

 

4.Algemeen bestuur – AZ Alma - huurovereenkomst gebouwen en bijhorende gronden site Moeie 18 – goedkeuring.

Goedkeuring van het ontwerp van huurovereenkomst van onbepaalde duur voor de gebouwen en bijhorende gronden op de site aan de Moeie 18, aanvangend op 31 oktober 2015 en eindigend ten laatste op het tijdstip van de volledige ontruiming van het volledige complex aan de site Moeie 18.


5.Algemeen bestuur – AZ Alma - onderhandse verklaring inzake notariële aansprakelijkheid – goedkeuring.

Goedkeuring aan de onderhandse verbintenis houdende de verklaring inzake notariële aansprakelijkheid.

 

Toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad: 

  • Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:

 

6.Wisselen van fietspaden en parkeerstroken.

Het voorstel wordt verworpen.

 

 

 


Zoeken