Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 12 september 2016

agenda gemeenteraad 12 september 2016

De gemeenteraad van 19 september wordt vervangen door de gemeenteraad van 12 september. 

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 12 september 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

 1.  Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 juni 2016.

 

3.  Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Op vraag van de gemeenteraadsleden van de N-VA en SMS-fractie en onafhankelijk raadslid Filip Lecompte:

Wijziging van sommige bepalingen van het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 m.b.t. de activeringsheffing op niet-bebouwde percelen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied.

 

5.   Algemene financiering 

activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet bebouwde gronden gelegen in woongebied - aanslagjaar 2016 – opheffing besluit gemeenteraad dd. 14 december 2015.

 

6.   Algemene financiering

retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

 

7.   Algemeen bestuur

gemeentepersoneel – wijziging personeelsformatie.

 

8.   Algemeen bestuur

huishoudelijk reglement van de gemeenteraad – wijziging.

 

9.   Algemeen bestuur

intergemeentelijke samenwerking – Eandis Assets – Imewo – algemene vergaderingen dd. 3 oktober 2016 – goedkeuring van de agendapunten en vaststelling van het mandaat.

 

10.   Algemeen bestuur

intergemeentelijke samenwerking – TMVW – statutenwijziging – goedkeuring.

 

11. Algemeen bestuur

intergemeentelijke samenwerking – AudiO – toetreding verschillende lokale besturen tot de vereniging AudiO – goedkeuring.

 

12. Mobiliteit en werken

wegen – voornemen tot afschaffing van deel buurtweg 22 – Blakstraat – advies.

 

13. Wonen en leven

goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer – Ringlaan/Blakstraat.

 

14. Wonen en leven

goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Veneco²-Kunstdal.

 

15. Wonen en leven

ruiling 2 perceeltjes grond in de Melkerij – princiepsakkoord.

 

16. Wonen en leven

verkoop perceeltje stadsgrond in bouwproject “De Fonteine”, J.F. Willemsplein – princiepsakkoord.

 

17. Wonen en leven

gezamenlijke aankoop door gemeenten, OCMW’s en politiezones van aardgas en elektrische energie voor hun installaties en gebouwen en de openbare verlichting – goedkeuring.

 

18. Vrije tijd/veiligheid

bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Kaaifeesten 2016 - aanvaarding.

 

19. Vrije tijd – sport

investeringstoelage FC Meetjesland.

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 12 september a.s.

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

20. De burgemeester en het Herbakkersfestival.

 

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens N-VA:

21. 85dBa als maximum geluidsvolume. 


Zoeken