Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 19 december 2016

agenda gemeenteraad 19 december 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 19 december 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

1 Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

2. Mededelingen aan de gemeenteraad.

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 28 november 2016.

4. Algemene financiering – meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 3 – vaststelling.

5. Algemene financiering – budgetwijziging 2016/1 - vaststelling.

6. Algemene financiering – meerjarenplan 2014-2019 wijziging nr. 4 – vaststelling.

7. Algemene financiering – budgetwijziging 2016/2 - vaststelling

8. Algemene financiering - budget 2017 - vaststelling.

9. Algemene financiering – Politiezone Meetjesland Centrum – stedelijke dotatie 2017 – vaststelling.

10. Welzijn – OCMW - meerjarenplan 2014-2019 – wijziging nr. 3,

2016-2019 -budgetwijziging 2016-1 meerjarenplan 2014-2019 – wijziging nr. 4,

2016-2019 budgetwijziging 2016-2 budget 2017 kennisneming.

11. Algemene financiering/algemeen bestuur – gemeentedecreet - bevoegdheidsverdeling inzake het vaststellen van de wijze van gunnen en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten voor de investeringsmeerjarenplanning 2016-2019.

12. Algemene financiering – Algemene Belasting Eeklo – aanslagjaar 2017.

13. Algemene financiering – belasting op de wedkantoren – aanslagjaar 2017.

14. Algemene financiering – belasting op de bank- en financieringsinstellingen en geldautomaten – aanslagjaar 2017.

15. Algemene financiering – belasting op de motorbrandstofverdelers – aanslagjaar 2017.

16. Algemene financiering – belasting op de terrassen op de openbare weg – aanslagjaar 2017.

17. Algemene financiering – belasting op de nachtwinkels – aanslagjaar 2017.

18. Algemene financiering – contantbelasting op de ontgravingen – aanslagjaar 2017.

19. Algemene financiering – contantbelasting op reclame met luidsprekers – aanslagjaar 2017.

20. Algemene financiering – contantbelasting op de plaats- en marktrechten – aanslagjaar 2017.

21. Algemene financiering – contantbelasting op de aanplakborden – aanslagjaar 2017.

22. Algemene financiering – contantbelasting op het takelen en bewaren van voertuigen – aanslagjaar 2017.

23. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2017.

24. Algemene financiering – contantbelasting op de hinderlijke inrichtingen – aanslagjaar 2017.

25. Algemene financiering – contantbelasting op het weghalen van sluikstorten – aanslagjaar 2017.

26. Algemene financiering – contantbelasting op het sluitingsuur – aanslagjaar 2017.

27. Algemene financiering – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied – aanslagjaar 2016.

28. Algemene financiering – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied – aanslagjaar 2017.

29. Algemene financiering – opcentiemen op de onroerende voorheffing- aanslagjaar 2017.

30. Algemene financiering – aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2017.

31. Algemene financiering – leegstandsheffing op leegstaande woningen en gebouwen – aanslagjaar 2017.

32. Algemene financiering – belasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten – aanslagjaar 2017.

33. Algemene financiering – belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen en op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen – aanslagjaar 2017.

34. Algemene financiering – belasting op tweede verblijven – aanslagjaar 2017.

35. Algemene financiering – retributie op ceremonieën.

36. Algemene financiering – retributiereglement voor werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk openbaar domein.

37. Algemene financiering – invorderingskosten van de niet-fiscale ontvangsten, vaststelling factuurvoorwaarden – retributie 2017-2019.

38. Algemene financiering/wonen en leven – verlengen subsidies energiebesparende maatregelen (dak- en muurisolatie/hoogrendementsglas).

39. Algemene financiering/wonen en leven – subsidies groendaken en hemelwaterinstallaties.

40. Algemene financiering/vrije tijd – subsidieverdeling culturele activiteiten – dienstjaar 2016 - Periode september 2015/augustus 2010.6.

41. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – samenwerkingsovereenkomst streeksamenwerking en -ontwikkeling – Veneco - goedkeuring.

42. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement op de stedelijke begraafplaatsen – wijziging.

43. Algemeen bestuur - stedelijke begraafplaatsen – huishoudelijk reglement – goedkeuring.

44. Wonen en leven – ruimtelijke planning – RUP Van Damme-Politiesite herziening – voorlopige vaststelling.

45. Wonen en leven – ruimtelijke planning – wijzigen van de openbare wegenis – Verkaveling V514/2 – nv Groep Huyzentruyt.

46. Gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing

47. Gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing


Zoeken