Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 21 maart 2016

agenda gemeenteraad 21 maart 2016Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 21 maart 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

- Voorstel tot het inrichten van fietsstraten.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Parkeerplaatsen AZ Alma, Koning Albertstraat

- Fietspad langs de spoorwegbedding, richting Balgerhoeke.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Wadi’s.

 

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Energiezuinig bouwen.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Burgerparticipatie - panel E-100.

 

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

- Welke oplossing voorziet het schepencollege om woningen en winkelpanden betaalbaar te houden?

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 29 februari 2016.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering – retributie op het parkeren – hernieuwde vaststelling.

5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel - arbeidsreglement – aanpassing.

6. Mobiliteit en werken – R43-Ringlaan – aanleg rotonde – minnelijke grondverwerving – goedkeuring ontwerpakte

7. Wonen en leven – aankoop gronden voor milieucompenserende maatregelen in het kader van de realisatie van het concept Hartwijk – goedkeuring ontwerpakte.

8. Wonen en leven – aankoop voormalige elektriciteitscabine in de Melkerij – goedkeuring ontwerpakte.

9. Wonen en leven - ruimtelijke planning - goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag - verkaveling V533/1 – Molenstraat / J. Geirnaertstraat /  L. Verstraetehof – nv PDF Construct. 

10. Wonen en leven – concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de aanleg en exploitatie van een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo – oproep tot kandidaatstelling.

11. Vrije tijd – gebruikersreglement polyvalente zaal jeugdcentrum Kubiek – wijziging. 

 

 


Zoeken