Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 23 mei 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 23 mei 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Algemeen bestuur - onderzoek van de geloofsbrieven, eedaflegging en installatie van een gemeenteraadslid-opvolger.

2. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Eeklo Centrumstad?

- Jachthaven.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- De waarde en bescherming van bomen (bij bouwwerven en verkavelingen).

- Schipdonkkanaal als een toeristische as, ook in Eeklo?

 

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Organisatie EK voetbal op groot scherm.

 

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 18 april 2016.

4. Mededelingen aan de gemeenteraad.

- Mobiliteit en werken – tractorsluis Maroyendam – mededeling.

5. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2016 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.

6. Algemene financiering – retributiereglement op het aanbrengen van afvalfracties op het recyclagepark – wijziging.

7. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties - aanpassing.

9. Algemeen bestuur – samenstelling gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën – wijziging.

10. Algemeen bestuur – samenstelling deontologische commissie – wijziging.

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 7 juni 2016 – goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – I.V.M. – algemene vergadering dd. 15 juni 2016 – goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

13. Algemeen bestuur – algemene vergadering TMVW (IC) dd. 24 juni 2016 – algemene vergadering dd. 24 juni 2016 – goedkeuring agenda – vaststelling mandaat vertegenwoordiger - deel 1 - deel 2 - deel 3

14. Algemeen bestuur – personeelsformatie – wijziging

15. Algemeen bestuur – rechtspositieregeling – wijziging.

16. Mobiliteit en werken – blue bike – wijziging derde betaler overeenkomst.

17. Wonen en leven – Moeie 49 – slopen van stallingen en verwijderen verharding – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

18. Wonen en leven – Moeie 49 – verkoop deel van de voormalige hoeve voor realisatie ecologisch project – principieel akkoord – goedkeuring lastenboek. 

19. Wonen en leven – Aquafin – optimalisatie collectoren – vestigen erfdienstbaarheden.

20. Vrije tijd – cultuurcentrum De Herbakker - reglement ivm de ticketprijzen en- kortingen – wijziging.

21. Vrije tijd – cultuurcentrum De Herbakker - huishoudelijk reglement – wijziging.

22. Vrije tijd/algemene financiering - retributiereglement op het gebruik van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik – wijziging.

23. Vrije tijd/veiligheid – plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s op evenementen - advies. 

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

24. Netheid in Eeklo (centrum). 

 


Zoeken