Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 25 januari 2016

agenda gemeenteraad 25 januari 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsheeft op maandag 25 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.
 

OPENBARE ZITTING

 
2. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.
  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Waterlekken in Eeklo. 

 

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 14 december 2015.
4. Mededelingen aan de gemeenteraad.
9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - algemene vergadering - aanduiding vertegenwoordiger. 
11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - De Kringwinkel Meetjesland - algemene vergadering - aanduiding vertegenwoordiger.
  • inbreuken verkeer
  • inbreuken op het Strafwetboek (niet-verkeer)
goedkeuring.
13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie - wijziging. - organogram
15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – vervanging stadssecretaris bij gewettigde afwezigheid.
18. Welzijn – OCMW

 

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 25 januari a.s.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

19. De toekomst van Chalet Heldenpark.

20. Politiesite.

 


Zoeken