Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 27 juni 2016

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Sluikweg Raverschootstraat versus IJzerstraat.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Zomersluiting zwembad.

- “De stille dood / problematiek van de speelpleintjes in Eeklo”.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 mei 2016.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2015 – vaststelling (document jaarrekening)

5. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2015 – advies.

6. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2015 – advies.

7. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2015 – advies.

8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2015 – advies.

9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans Onthoofding Zomergem-Oostwinkel – jaarrekening 2015 – advies.

10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - AudiO – samenstelling plaatselijk auditcomité - wijziging.

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - AudiO – jaarrekening 2015 – kennisneming (document jaarrekening

12. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2015 – kennisneming (document jaarrekening) ;

13. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – jaarrekening en jaarverslag 2015 van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst - goedkeuring.

14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging. 

15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing en vaststelling specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en examenprogramma diverse functies. 

16. Algemeen bestuur – patrimonium – voormalige kantoorruimte cultuurcentrum in residentie Ravel – stopzetting openbare verkoop – intrekking raadsbesluit dd. 29 juni 2015.

17. Mobiliteit en werken – afschaffing buurtweg 22 – Blakstraat – princiepsbeslissing.

18. R43 – Ringlaan – aanleg rotonde – minnelijke grondverwerving – principieel akkoord.

19. Wonen en leven – definitieve toekenning van nieuwe straatnamen.

20. Wonen en leven – ruimtelijke planning - ruimtelijk uitvoeringsplan stedelijk inbreidingsgebied Boelare–Kerkstraat –  voorlopige vaststelling (plannen - plenaire vergadering - stedenbouwkundige voorschriften - toelichtingsnota)

21. Wonen en leven – verkaveling V501/1 AVS-straat – ontwerpakte overdracht openbaar domein – goedkeuring.

22. Wonen en leven – concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de aanleg en exploitatie van een warmtenet op  het openbaar domein van de stad Eeklo – goedkeuring gunningsleidraad. 

23. Wonen en leven – plaatsen aardgascabine op parking Garenstraat – goedkeuring verkoopsovereenkomst.

24. Wonen en leven – subsidiereglement voor het onvruchtbaar laten maken van huiskatten - goedkeuring.

25. Wonen en leven – bevoegdheidsafstand aan afvalintercommunale I.V.M. voor de inzameling en verwerking van afvalstromen ingezameld op het recyclagepark.

26. Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2015 – kennisneming.(document jaarrekening)

27. Vrije tijd – cultuur – adviesraad voor cultuur - reglementen Artistiek Ambassadeur van de Stad Eeklo. 

28. Vrije tijd/algemene financiering – sport – goedkeuring aanpassingen subsidiereglement beleidssubsidie en impulssubsidie.

29. Vrije tijd/veiligheid – Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2016 - aanvaarding.

 

Volgende punten worden aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd:

 

  • Op vraag van Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

30. Problematiek financiering van het zwembad.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

31. De Eeklose Ring: een echte doorbraak?


Zoeken