Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 28 november 2016

agenda gemeenteraad 28 november 2016

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 28 november 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

2. Mededelingen aan de gemeenteraad.

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24 oktober 2016.

4. Algemene financiering

Hulpverleningszone Meetjesland – goedkeuring begrotingswijziging 3-4 dienstjaar 2016.

5. Algemene financiering

Hulpverleningszone Meetjesland – begroting 2017 – goedkeuring dotatie.

6. Algemeen bestuur

Intergemeentelijke samenwerking – toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Meetjesland.

7. Algemeen bestuur

Intergemeentelijke samenwerking – Finiwo - buitengewone algemene vergadering dd. 23 december – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

8. Algemeen bestuur

Intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 6 december – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

9. Algemeen bestuur

Intergemeentelijke samenwerking – AudiO – kennisname wijziging meerjarenplan 2015 – 2020 – goedkeuring budget 2017.

10. Wonen en leven

Dading tussen de heer en mevrouw P.C.-T.B. en de stad Eeklo – goedkeuring.

11. Wonen en leven

Landschapspark Drongengoed – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 28 november a.s.

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

12. De verbetering van het comfort van het publiek tijdens de gemeenteraad.

 


Zoeken