Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2016 / agenda gemeenteraad 29 februari 2016

agenda gemeenteraad 29 februari 2016

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

  • Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Communicatie – GOPRESS – uitbreiden met automatisch persoverzicht.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Ronde punten in Eeklo.

- Afbraak zonevreemd gebouw in landbouwgebied.

 

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

- Vraag tot verbeteren fietstraject naar nieuw ziekenhuis.

- Stand van zaken i.v.m. hondenlosloopweide.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Hindernissen op voetpaden in het stadscentrum.

 

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

- Welke middelen onderneemt het schepencollege om het “kraken” van leegstaande panden en woningen te ontraden?

 

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Gezond en vegetarisch eten.

- Actualiseren GNOP.

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 25 januari 2016.

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

4. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel - statutair en contractueel personeel - aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden.

5. Algemeen bestuur - intergemeentelijke samenwerking - TMVW (lC) - algemene vergadering dd. 11 april 2016 - goedkeuring agendapunten - bijlage 1 - bijlage 2 - bijlage 3 - bijlage 4.

6. Algemeen bestuur - samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker - wijziging.

7. Wonen en leven - ruimtelijke planning - weigeren van het wijzigen van de openbare wegenis in aanleg - verkaveling V524/3 - Calvariebergstraat.

8. Wonen en leven/algemene financiering huisvesting - reglement geldigheidsduur conformiteitsattest - aanslagjaar 2016.

9. Wonen en leven - huisvesting - verzoekschrift gedeeltelijke vrijstelling van adviesverplichting (gedeeltelijke ontvoogding). 

 

Volgende punten worden toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad van 29 februari a.s.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

10. Principebeslissing tot fusie.

 

  • Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

11. Inspraakprocedure verkavelingsdossiers.

 


Zoeken