Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 160321

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:

- Voorstel tot het inrichten van fietsstraten.

 

  • Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Parkeerplaatsen AZ Alma, Koning Albertstraat

- Fietspad langs de spoorwegbedding, richting Balgerhoeke.

 

  • Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

- Wadi’s.

 

  • Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

- Energiezuinig bouwen.

 

  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Burgerparticipatie - panel E-100.

 

  • Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:

- Welke oplossing voorziet het schepencollege om woningen en winkelpanden betaalbaar te houden?

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 29 februari 2016.


3. Mededelingen aan de gemeenteraad.


4. Algemene financiering – retributie op het parkeren – hernieuwde vaststelling.

Hernieuwde vaststelling van de retributie op het parkeren, met ingang van 1 april 2016, dit naar aanleiding van het afsluiten van een nieuwe concessieovereenkomst voor de controles op het betalend parkeren, de blauwe zones, de zones voor kortparkeren en de zones voorbehouden voor laden en lossen.


5. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel - arbeidsreglement – aanpassing.

Aanpassing van artikel 23 van het arbeidsreglement voor het statutair en (gesubsidieerd) contractueel personeel, inzonderheid de aanpassing van de uurroosters voor de arbeiders op het recyclagepark aan de gewijzigde openingsuren voor het publiek.


6. Mobiliteit en werken – R43-Ringlaan – aanleg rotonde – minnelijke grondverwerving – goedkeuring ontwerpakte. 

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van 2 perceeltjes grond (respectievelijk 640 m² en 168 m²) nabij de R43-Ringlaan jegens de consoorten Van Autrijve. Deze perceeltjes worden aangekocht om reden van openbaar nut, nl. voor de aanleg van een rondpunt op de gewestweg R43 ter hoogte van de toegang tot het nieuwe fusieziekenhuis AZ Alma. 

Kostprijs: 10.000 euro, alle vergoedingen inbegrepen, voorzien op de budgettaire post IE-2/0200-00/224.000/A-2.6.2.


7. Wonen en leven – aankoop gronden voor milieucompenserende maatregelen in het kader van de realisatie van het concept Hartwijk – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van 3 aaneengesloten percelen landbouwgrond (18.130 m²) jegens de BVBA Anaconda, Gentsesteenweg 30 te Eeklo, nabij de Kroonstraat/Pokmoere. Deze percelen worden aangekocht om redenen van openbaar nut, nl. als milieucompenserende maatregelen voor de realisatie van het concept Hartwijk en de uitbreiding van het WZC Sint-Elisabeth.

Kostprijs: 111.137 euro, voorzien op de budgettaire post 2015/IE-2A/0050-00/220.000/A-3.12.2.


8. Wonen en leven – aankoop voormalige elektriciteitscabine in de Melkerij – goedkeuring ontwerpakte.

Goedkeuring van de ontwerpakte voor de aankoop van een perceeltje grond (40 m²), gelegen in de Melkerij, met een inmiddels verlaten oude elektriciteitscabine van Eandis Assets, Brusselsesteenweg 199 te 9090 Melle. Dit perceeltje wordt aangekocht om reden van openbaar nut, nl. voor de verdere realisatie van het BPA nr. 13 “Stassano”.

Kostprijs: symbolisch bedrag van 1,00 euro, voorzien op de budgettaire post 2016/IE-3/0610-00/222.007/A-3.1.3.9.

 

9. Wonen en leven - ruimtelijke planning - goedkeuring aanleg en uitrusting van de wegenis in verkavelingsaanvraag - verkaveling V533/1 – Molenstraat / J. Geirnaertstraat / L. Verstraetehof – NV PDF Construct. 

Dit punt wordt op vraag van het college van burgemeester en schepenen teruggetrokken.


10. Wonen en leven – concessie voor openbare werken voor het ontwerp, de aanleg en exploitatie van een warmtenet op het openbaar domein van de stad Eeklo – oproep tot kandidaatstelling.

Goedkeuring om een oproep tot kandidaatstelling te publiceren in diverse vakbladen voor het ontwerp, de aanleg en exploitatie van een warmtenet in Eeklo waarbij de stad haar publiek domein ter beschikking wil stellen via een concessie voor openbare werken. 


11. Vrije tijd – gebruikersreglement polyvalente zaal jeugdcentrum Kubiek – wijziging.

Goedkeuring van de wijzigingen aan het retributie- en gebruiksreglement van de polyvalente zaal van het jeugdcentrum Kubiek.

 

 

 

 

 


Zoeken