Direct naar hoofdmenu / zoekveld

meldinglijst gemeenteraad 161128

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

  • Valpartijen op het voetpad.

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

  • Elektrische laadpalen.

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

  • -Luchtkwaliteitsmetingen Eeklo.

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

  • -Parkeerproblematiek in de Zandstraat.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

  • -Gevolgen voor budget en autofinancieringsmarge.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

  • -Het verkeer in de Molenstraat.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

E-mail voorzitter Van Hamme

 

2. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 12 september 2016.

 

3. Mededelingen aan de gemeenteraad.

 

4. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – begrotingswijziging 3-4 dienstjaar 2016.

Kennisname van de wijzigingen nr. 3 en nr. 4 van de begroting 2016 van de Hulpverleningszone Meetjesland.

 

5. Algemene financiering – Hulpverleningszone Meetjesland – begroting 2017 – goedkeuring dotatie.

Kennisname van de begroting 2017 van de Hulpverleningszone Meetjesland en goedkeuring van de dotaties voor de begroting 2017.


6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Meetjesland.

Goedkeuring

  • tot de toetreding tot de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst Meetjesland;
  • tot de beleidsdocumenten en de inhoud van de erkenningsaanvraag voor de oprichting ervan;
  • tot de toekenning van een jaarlijks te indexeren bijdrage voor 2018, 2019 en 2020.

 

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo - buitengewone algemene vergadering dd. 23 december – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

Vertegenwoordiger: mevrouw Caroline D’Aubioul, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Hazelaarstraat 15.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Odette Van Hamme, voorzitter gemeenteraad, wonende te Eeklo, Mandeweegsken 72.

 

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 6 december – goedkeuring agendapunten en vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

Mandaat wordt gegeven tot goedkeuring van de op de agenda van deze algemene vergadering geagendeerde punten.

Vertegenwoordiger: mevrouw Sofie Vermeulen, gemeenteraadslid, wonende te 9900 Eeklo, Roze 107.

Plaatsvervangend vertegenwoordiger: mevrouw Ann Van den Driessche, schepen, wonende te 9900 Eeklo, Raverschootstraat 315A.

 

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – AudiO – kennisname wijziging meerjarenplan 2015 – 2020 – goedkeuring budget 2017.

Kennisname van het meerjarenplan 2015-2020 en goedkeuring van het budget 2017 van de intergemeentelijke samenwerking Audio.

 

10. Wonen en leven – dading tussen de heer en mevrouw P.C.-T.B. en de stad Eeklo – goedkeuring.

Goedkeuring van de dading van 4 oktober 2016 tussen de heer Philip Criel en mevrouw Thalia Briessinck (handelsnaam Criel Interieur) en de stad Eeklo naar aanleiding van een onroerend goed gelegen te Eeklo, Zeelaan 21D.

 

11. Wonen en leven – Landschapspark Drongengoed – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst.

Goedkeuring van het samenwerkingsovereenkomst Landschapspark Drongengoed voor de looptijd van 3 jaar, dit met aanvang op 1 januari 2017. De heer Bob D’Haeseleer, schepen, wordt aangeduid als vertegenwoordiger in de stuurgroep en in het projectbureau.

 

 

Volgend punt werd aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd: 


Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

12. De verbetering van het comfort van het publiek tijdens de gemeenteraad.

Het voorstel wordt verworpen.

 


Zoeken