Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 18 september

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 18 september 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 26 juni 2017

4. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2017 – wijziging. 

5. Algemene financiering – Kerkfabriek Eeklo, Parochie O.L.V. Hemelvaart – jaarrekening 2016: advies.

6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – jaarrekening en jaarverslag 2016 van de interlokale vereniging Meetjeslandse Burensportdienst – kennisneming.

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2016 – kennisneming.

8. Algemeen bestuur/Mobiliteit – samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van een fietssnelweg tussen de R43 en de Opeisingstraat - goedkeuring.

9. Wonen en leven – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam. 

10. Wonen en leven – ophaling grof vuil op afroep tegen betaling – retributie. 

11. Veiligheid – Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 – aanhangsel 2017 – goedkeuring.

12. Ondernemen – Vaststellen van een reglement voor de vestiging en uitbating van nachtwinkels.

13. Vrije tijd/veiligheid – bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) Kaaifeesten 2017 – aanvaarding. 

14. Vrije tijd/veiligheid – bijzonder nood – en interventieplan (BNIP) Bricocross 2017 – bekrachtiging. 

15. Vrije tijd – opheffen reglement Komuitpas.

16. Vrije tijd – cultuur – aanpassing retributie op het gebruik van de plaatselijke openbare bibliotheek. 

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

17. De autovrije markt: de gemeenteraadsbeslissing van 26 juni 2017 in de praktijk


Zoeken