Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2017 / agenda gemeenteraad 20 februari 2017

agenda gemeenteraad 20 februari 2017

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 20 februari 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:: 

- Inkomsten van college van burgemeester en schepenen + voorzitter gemeenteraad.

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA: 

- Aanpassing openbaar vervoer AZ Alma - opvolging.

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo: 

- De stedelijke sporthalinfrastructuur en Farys: een voort te zetten huwelijk?

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+: 

- Verlichting grote werken tijdens winterperiode.

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA: 

- Verkeerssituatie parking voor sporthal.

Op vraag van mevrouw Lut De Jaeger, gemeenteraadslid, namens Groen:: 

- Invoeren zone 30 in woonwijken.

Op vraag van de heer Filip Lecompte, gemeenteraadslid:: 

- Hoeveel voetpaden en wegdek herstellingen staan momenteel nog open in de planning? 

 

2. Mededelingen aan de gemeenteraad.

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 23 januari 2017.

4. Algemeen bestuur - Comeet - raad van bestuur - aanduiding bestuurder met raadgevende stem.

5. Wonen en leven – ruimtelijke planning – goedkeuring wegenis in het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van stad Eeklo – fietspad Raverschootstraat/Blakstraat.

6. Gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van Mark Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo

7. De Verkaveling Klaverhoek

 

Op vraag van Filip Lecompte, gemeenteraadslid

8. Afweren leegstaande handelspanden in het centrum van Eeklo


Zoeken