Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 22 mei

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 22 mei 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 24 april 2017

4. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2017 - wijziging

5. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS – goedkeuring.

6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – aanvulling besluit deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Voordracht bestuurder(s) en lid/leden adviescomité. Aanstelling vertegenwoordiger.

7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Finiwo – goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger – algemene vergadering dd. 23 juni 2017.

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Imewo – algemene vergadering dd. 19 juni 2017 – goedkeuring van de agendapunten, statutenwijzigingen, uitbreiding van de aansluiting tot activiteit warmte.

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - Imewo – algemene vergadering dd. 19 juni 2017 – aanduiding van gemeentelijke vertegenwoordiger.

10. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – algemene vergadering dd. 13 juni 2017- goedkeurig agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordiger.

11. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IVM algemene vergadering dd. 14 juni 2017 - goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

12. Algemeen bestuur - gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing. 

13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – aanpassing.

14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden en examenprogramma diverse functies.

15. Wonen en Leven – Goedkeuring wegenis in het kader van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Nv Stigt – bouwproject Boelare 115A/J. FR. Willemsplein.

16. Wonen en leven – ruimtelijke planning – Ruimtelijk Uitvoeringsplan Van Damme-Politiesite – definitieve vaststelling.

17. Vrije tijd – bibliotheek – bibliotheekreglement RegioBib Meetjesland – goedkeuring.

18. Vrije tijd – intergemeentelijke UITpas Meetjesland - goedkeuring. 


Zoeken