Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2017 / agenda gemeenteraad 23 januari 2017

agenda gemeenteraad 23 januari 2017

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

 

2. Mededelingen aan de gemeenteraad.

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 19 december 2016.

4. Algemene financiering/wonen en leven – Wereldraad – verdeelsleutel stadstoelage.

5. Algemene financiering – Welzijnsband Meetjesland

6. Algemeen bestuur – convenant stad Eeklo – Wijkcentrum De Kring 2017-2019

7. Algemeen bestuur/cultuur – samenstelling raad van beheer van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging.

8. Algemeen bestuur/cultuur – organiek reglement beheersorgaan CC De Herbakker – aanpassing.

9. Algemeen bestuur/cultuur – organiek reglement beheersorgaan bibliotheek – aanpassing

10. Algemeen bestuur/cultuur – stedelijke bibliotheek/STIP – reglement zaalverhuur – goedkeuring.

11. Algemeen bestuur/cultuur – cc De Herbakker – retributiereglement – aanpassing.

12. Gemeentepersoneel – personeelsformatie – wijziging.

13. Gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden begeleid(st)er/medewerkster BKO.

14. Gemeentepersoneel – arbeidsreglement – aanpassing.

15. Gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing.

16. Wonen en leven – ruimtelijke planning – aanwijzing gemeentelijke omgevingsambtenaren.

17. Wonen en leven – ruimtelijke planning – RUP stedelijk inbreidingsgebied Boelare-Kerkstraat – definitieve aanvaarding door gemeenteraad.

18. Wonen en leven – ruimtelijke planning – RUP Gabarit Centrum – voorlopige vaststelling.

19. Algemene financiering – activeringsheffing op niet-bebouwde percelen gelegen in niet-vervallen verkavelingen alsook op niet-bebouwde gronden gelegen in woongebied – aanslagjaar 2017 - intrekking.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

20. Aanpassing openbaar vervoer AZ Alma.

 

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

21. Oprichting lokaal bedrijvencentrum voor startende en kleine ondernemingen

 

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

22. AED (of automatische externe defibrillator): het kan altijd beter! 

 


Zoeken