Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 24 april

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 24 april 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 27 maart 2017

4. Algemene financiering – algemene belasting Eeklo – aanslagjaar 2017 – overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – kennisneming.

5. Algemeen bestuur – Veneco – jaarvergadering van 13 juni 2017 – vaststelling mandaat – aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger

6. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling – aanpassing

7. Algemeen bestuur – samenstelling gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën – wijziging

8. Wonen en leven – milieu – overdracht exploitatie recyclagepark

9. Vrije tijd – cultuur – aanpassing reglement m.b.t. de ticketprijzen en –kortingen van het cultuurcentrum De Herbakker

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:
 

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

10. Alle kandidaat gebruikers moeten meehelpen aan het in standhouden van de levensreddende MUG-heli

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

11. Fusies

  


Zoeken