Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 26 juni

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 26 juni 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 mei 2017

4. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2016 – vaststelling. 

5. Algemene financiering – meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 5 – vaststelling. 

6. Algemene financiering – budget 2017 wijziging nr. 1 – vaststelling. 

7. Algemene financiering – budget 2017 wijziging nr. 2 – vaststelling. 

8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius – jaarrekening 2016 – advies.

9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2016 – advies.

10. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2016 – advies.

11. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jansonthoofding Zomergem – Oostwinkel – jaarrekening 2016 – advies.

12. Algemeen bestuur/algemene financiering – Kerkfabrieken - Kerkenbeleidsplan Eeklo – goedkeuring. 

13. Algemeen bestuur – Concessieovereenkomst cultuurcafé de Bakkerei: aanpassing contractvoorwaarden – addendum nr. 2 – goedkeuring.

14. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Meetjeslandse Bouwmaatschappij voor Volkswoningen (MBV) – raad van bestuur – wijziging. 

15. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – algemene vergadering dd. 30 juni 2017 – goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger.

16. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – buitengewone algemene vergadering dd. 30 juni 2017 – goedkeuring agenda en aanduiding vertegenwoordiger.

17. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW – buitengewone algemene vergadering dd. 30 juni 2017 – goedkeuring statutenwijziging.

18. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVS – voordracht bestuurder(s) en lid/leden adviescomité – aanstelling vertegenwoordiger – wijziging. 

19. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking - AudiO – jaarrekening 2016 – kennisneming.

20. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging. 

21. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

22. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – personeelsformatie – aanpassing.

23. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – rechtspositieregeling aanpassing. - AANPASSING

24. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing/schrapping specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden, examenprogramma’s en selectiecommissies diverse functies. - AANPASSING

25. Mobiliteit – samenwerkingsovereenkomst in het kader van de exploitatie van een fietspunt erkend in de lokale diensteneconomie te Eeklo – addendum. 

26. Wonen en leven – Gecoro – gewijzigde samenstelling. 

27. Wonen en leven – toekennen nieuwe straatnaam – principebeslissing. 

28. Wonen en leven – RUP De Hartwijk – definitieve vaststelling.

29. Wonen en leven – voornemen tot afschaffing kerkwegel 55 tussen Sint-Jansdreef en Vrouwestraat te Eeklo – principebeslissing. 

30. Wonen en leven – Vererfpachten stadsgronden nabij hoeve Moeie 49 voor realisatie ecologisch project – goedkeuring lastenboek. 

31. Ondernemen – invoeren stedelijke geschenkbon – goedkeuring. 

32. Welzijn/algemene financiering – OCMW – jaarrekening 2016 – kennisneming.

33. Vrije tijd/veiligheid – Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2017 - aanvaarding. 

34. Vrije tijd – onderwijs – OVSG vzw – beginselverklaring neutraliteit. 

35. Vrije tijd/Cultuur – wijziging subsidiereglement adviesraad voor Cultuur – goedkeuring. 

36. Vrije tijd/Cultuur – wijziging huishoudelijk reglement adviesraad voor Cultuur – goedkeuring. 

37. Vrije tijd/Cultuur – wijziging reglement Prijs voor Cultuurverdienste – goedkeuring.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

38. Verkeerssituatie ter hoogte van Stationsstraat 31

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

39. Een autovrije markt tijdens de zomer

 


Zoeken