Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2017 / agenda gemeenteraad 27 maart 2017

agenda gemeenteraad 27 maart 2017

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 27 maart 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden.

  • Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:
    - Hondenpoep
  • Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
    - Zwerfvuil in Eeklo

2. Mededelingen aan de gemeenteraad.

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 20 februari 2017.

4. Mobiliteit en werken - gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

5. Wonen en Leven - Verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Lekestraat voor de bouw van een elektriciteits- en aardgascabine - goedkeuring ontwerpovereenkomst. 

6. Wonen en Leven - Ondertekening burgemeestersconvenant.

7. Wonen en Leven - Inbreng van het gebruiksrecht van de nieuwe sportgebouwen in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat in de divisie secundaire diensten van T.M.V.W.

8. Veiligheid - Eindevaluatierapport Strategisch Veiligheids- en Preventieplan 2014-2017 – goedkeuring.

9. Vrije tijd – sport – Retributie op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur - wijziging.

10. Algemeen Bestuur – rechtszaken – Stad Eeklo/chalet Heldenpark – dading.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van de heer Luc Vandevelde, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

11. Dagelijks verkeer aan Den Teut in de soep

  


Zoeken