Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Gemeenteraad / vergaderingen gemeenteraad / gemeenteraad 2018 / agenda gemeenteraad 17 december 2018

agenda gemeenteraad 17 december 2018

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 17 december 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

 

OPENBARE ZITTING

 

01 Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

02 Mededelingen aan de gemeenteraad

03 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04 Overige punten

04.01 Algemene Financiering - Meerjarenplan 2014 - 2019 wijziging nr. 8: periode 2018-2021 - vaststelling

04.02 Algemene Financiering - Budgetwijziging 2018/2 - vaststelling

04.03 Algemene Financiering - Budget 2019 - vaststelling

04.04 Algemene Financiering - Politiezone Meetjesland Centrum - Stedelijke dotatie 2019 - vaststelling

04.05 Welzijn - OCMW - Meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 8 - Budgetwijziging 2018-2 - Budget 2019

04.06 Algemene Financiering - Algemene Belasting Eeklo - aanslagjaar 2019

04.07 Algemene Financiering - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019

04.08 Algemene Financiering - Aanvullende belasting op de personenbelasting - aanslagjaar 2019

04.09 Algemene Financiering - Kerkfabriek Zomergem - Oostwinkel - Parochie Sint-Jans-Onthoofding - budget 2019 - kennisneming

04.10 Algemene Financiering - Kerkfabriek Eeklo - Parochie Sint Vincentius Martelaar - meerjarenplanwijziging 2 - kennisneming

04.11 Algemene Financiering - Kerkfabriek Eeklo - Parochie Sint Vincentius Martelaar - budgetwijziging 2018/1 - kennisneming

04.12 Algemene Financiering - Kerkfabriek Eeklo - Parochie Sint Vincentius Martelaar - budget 2019 - kennisneming

04.13 Algemene Financiering - Kerkfabriek Eeklo - Parochie O.-L.-Vrouw Hemelvaart - budget 2019 - kennisneming

04.14 Algemene Financiering - Kerkfabriek Eeklo - Parochie Sint - Antonius van Padua - budget 2019 - kennisneming

04.15 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Buitengewone Algemene Vergadering TMVW van 21 december 2018 - Goedkeuring agenda

04.16 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - Goedkeuring gewijzigde meerjarenplanning 2015-2022 en kennisname budget 2019

04.17 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - ILV Meetjeslandse Burensportdienst - Goedkeuring jaarrekening en jaarlijks verslag 2018

04.18 Algemeen Bestuur - Toekennen titel ereschepen

04.19 Algemeen Bestuur - Toekennen titel eregemeenteraadslid

04.20 Algemeen Bestuur - Beheersovereenkomst tussen de Stad Eeklo en het OCMW Eeklo

04.21 Wonen, Leven & Ondernemen - Wijziging statuten Woonwijzer Meetjesland

05 Toegevoegde punten

 


Zoeken