Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 17 september

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 17 september 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 25 juni 2018

4. Algemene financiering – contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken Aanslagjaren 2018 en 2019 – wijziging

5. Algemeen bestuur – samenstelling gemeenteraadscommissie algemeen beleid en financiën – wijziging.

6. Algemeen bestuur – definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam.

7. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – IVM - goedkeuring agenda, statutenwijziging, principes fusies, vaststelling mandaat vertegenwoordigers.

8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – jaarrekening 2017 AudiO – kennisneming. 

9. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – toetreding nieuwe leden tot de OCMW-vereniging AudiO openbare besturen. 

10. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.

11. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn van een administratieve sanctie – wijziging. 

12. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement met betrekking tot administratieve sancties – wijziging. 

13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling. 

14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing personeelsformatie. 

15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing specifieke aanwervings - en bevorderingsvoorwaarden, examenprogramma en selectiecommissie diverse functies. 

16. Wonen, leven en ondernemen – verkoop aan Imewo van stadsgrond in de Weversstraat voor de bouw van een elektriciteits- en aardgascabine – goedkeuring ontwerpovereenkomst. 

17. Wonen, leven en ondernemen – gebruik van een ‘verplaatsbare’ vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstort en zwerfvuil. 

18. Veiligheid/preventie – SVPP 2018-2019 – voortgangsrapport van 1 januari tot 31 augustus 2018. 

19. Veiligheid – Gebruik ANPR-camerabewaking op het grondgebied van de politiezone Meetjesland centrum.

20. Vrije tijd – jeugd – aanpassing retributie- en gebruikersreglement en contract polyvalente zaal Jeugdcentrum Kubiek. 

21. Vrije tijd – kunstacademie – reglement Kunstacademie – goedkeuring. 

 


Zoeken