Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 19 februari

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 19 februari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 22 januari 2018

4. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – statutenwijziging Regionale Jeugddienst Meetjesman. 

5. Algemeen bestuur – kerkfabrieken – opheffing parochie Sint-Jozef en samenvoeging met parochie Sint-Vincentius Martelaar. 

6. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – statutair en contractueel personeel – aanpassing specifieke aanwervingsvoorwaarden en vaststelling bevorderingsvoorwaarden redder. 

7. Algemene financiering – vrije tijd – voorstel tot aankoop voetbalveld gelegen te Balgerhoeke – principieel akkoord.

8. Wonen en leven – huisvesting – sociaal woonbeleidsconvenant 2018-2020.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd: 

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid en de heer Marc Windey, gemeenteraadslid namens SMS Eeklo:

9. Het Heemmuseum

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

10. De leegstand van openbare gebouwen in Eeklo 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V+:

11. Statiegeld op plastic flessen en drankblikken

 


Zoeken