Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 19 maart

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 19 maart 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 19 februari 2018

4. Algemene financiering – principebeslissing budgetwijziging 2018.

5. Algemeen bestuur – cloudmigratie ICT-infrastructuur – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 

6. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging. 

7. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.

8. Algemeen bestuur – gemeentelijke administratieve sancties – gemeentelijk reglement met betrekking tot administratieve sancties – wijziging.

9. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – kennisname aanstelling van rechtswege van een financieel directeur.

10. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling.

11. Wonen en leven – RUP Galgenhof – voorlopige vaststelling door de gemeenteraad.

12. Wonen en leven – aankoop bos Waaistraat – goedkeuring ontwerpakte.

13. Wonen en leven – omgeving – aanleg van nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen door Farys in de Burgemeester Lionel Pussemierstraat (voorplein sportcomplex). 

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid namens N-VA:

14. Creatie lokaal groenfonds

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid namens SMS Eeklo:

15. Streamen gemeenteraad 


Zoeken