Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 22 januari

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 22 januari 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 18 december 2017

4. Algemene financiering - Welzijnsband Meetjesland (Meerjarenplan 2014-2022: goedkeuring / Budget 2018: kennisneming)

5. Algemeen bestuur/vrije tijd - samenstelling beheersorgaan van het cultuurcentrum De Herbakker – wijziging. 

6. Algemeen bestuur/vrije tijd - samenstelling beheersorgaan van de bibliotheek – wijziging. 

7. Wonen en Leven - Vererfpachten stadsgronden nabij hoeve Moeie 49 voor realisatie ecologisch project – goedkeuring akte van erfpacht. 

8. Wonen en Leven - Moeie 49 – verkoop deel van de voormalige hoeve voor realisatie ecologisch project – goedkeuring akte van verkoop. 

9. Wonen en Leven - Aanleg van nieuwe wegenis en nutsvoorzieningen door de nv Groep Huyzentruyt in de verkaveling nr. V538/1 op de gronden Burgemeester Lionel Pussemierstraat 155.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag van mevrouw Rita Gysels, gemeenteraadslid, namens N-VA:

10. Parkeren voor garages door hulpverleners 

 

Zoeken