Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 23 april

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 23 april 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 19 maart 2018

4. Algemene financiering – aankoop gronden Depa (achter brandweerkazerne Gentsesteenweg) – goedkeuring ontwerpakte. 

5. Algemeen bestuur – Kerkfabriek – Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen – jaarrekening 2017 – advies. 

6. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jozef – jaarrekening 2017 – advies. 

7. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Antonius – jaarrekening 2017 – advies. 

8. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Vincentius Martelaar – jaarrekening 2017 – advies. 

9. Algemeen bestuur – Kerkfabriek Sint-Jans-Onthoofding Zomergem - Oostwinkel – jaarrekening 2017 – advies. 

10. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Veneco – jaarvergadering 12 juni 2018. 

11. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Imewo – jaarvergadering 18 juni 2018.

12. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing personeelsformatie

13. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing rechtspositieregeling. 

14. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – vaststelling en aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaaden, examenprogramma en selectiecommissie diverse functies. 

15. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing arbeidsreglement. 

16. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – oproeping zittende functiehouders – aanleggen van een wervingsreserve. 

17. Wonen, leven en ondernemen – Omgeving – inbreng van het gebruiksrecht van de parallelweg Burg. L. Pussemierstraat in de vennootschap secundaire diensten van de intercommunale Farys|T.M.V.W. 

18. Wonen, leven en ondernemen – tijdelijke subsidieaanvraag Woonwijzer Meetjesland voor de periode eind oktober 2018 tot en met eind december 2019.

19. Wonen, leven en ondernemen – Omgeving – naar een Klimaatgezond Eeklo: goedkeuring Klimaatactieplan burgemeestersconvenant.

20. Welzijn – BKO – retributiereglement Buitenschoolse Opvang Eeklo – wijziging. 

21. Vrije Tijd – addendum regionale samenwerkingsovereenkomst Uitpas Meetjesland n.a.v. toetreding gemeente/OCMW Maldegem. 

22. Vrije Tijd – bibliotheek en cultuurcentrum – retributiereglement op het gebruik van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker en andere lokalen voor cultureel gebruik – wijziging.

23. Vrije Tijd – bibliotheek en cultuurcentrum – reglement met betrekking tot de ticketprijzen en – kortingen van Cultuurcentrum De Herbakker – wijziging. 

24. Vrije Tijd – bibliotheek en cultuurcentrum – Reglement STIP Eeklo - goedkeuring.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

 

Op vraag de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid:

25. Vraag tot plaatsing van borden B22 en B23 aan kruispunten met verkeerslichten op Eekloos grondgebied. 


Zoeken