Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 25 juni

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 25 juni 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid namens N-VA:

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

2. Mededelingen aan de gemeenteraad

3. Goedkeuring verslag gemeenteraad dd. 28 mei 2018

4. Algemene financiering – jaarrekening stad Eeklo 2017 – vaststelling.

5. Algemene financiering – meerjarenplan 2014-2019 – aanpassing 7 – vaststelling.

6. Algemene financiering – budget 2018 wijziging nr. 1 – vaststelling.

7. Algemeen bestuur – Hulpverleningszone Centrum – aktename toetreding Lievegem en Deinze.

8. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Welzijnsband Meetjesland – jaarrekening 2017 – kennisneming. 

9. Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Hulpverleningszone Meetjesland – jaarrekening 2017 – kennisneming.

10. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – kennisname aanstelling van rechtswege van een algemeen directeur. 

11. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – samenstelling van een wervingsreserve van algemeen directeur. 

12. Algemeen bestuur – gemeentepersoneel – aanpassing specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden gemeenschapswacht. 

13. Wonen, leven en ondernemen – verordening verplicht conformiteitsattest. 

14. Wonen, leven en ondernemen – Moeie 49 – ontslag van de hypotheekbewaarder van ambtshalve inschrijving voor de nog te vervallen erfpachtvergoedingen. 

15. Wonen, leven en ondernemen – oprichten dienst gemeenschapswachten. 

16. Wonen, leven en ondernemen – toegankelijkheidsbeleid – subsidiereglement “Toegankelijk Eeklo”. 

17. Wonen, leven en ondernemen – toekennen nieuwe straatnaam – principebeslissing. 

18. Mobiliteit en werken – reglement Parkeer voor Zorg. 

19. Mobiliteit en werken – mobiliteitsplan – voorlopige vastlegging.

20. Welzijn – OCMW – jaarrekening 2017 – kennisneming.

21. Welzijn  –  OCMW – kennisneming

  • Meerjarenplan 2014 – 2019 – wijziging nr. 7
  • Budgetwijziging 1 – 2018

22. Vrije tijd/veiligheid – Bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) AVS Balloonmeeting 2018 - aanvaarding.


Zoeken