Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 26 november

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 26 november 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

02 Mededelingen aan de gemeenteraad

03 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04 Overige punten

04.01 Algemene financiering - zonale verdeelsleutel hulpverleningszone Meetjesland 

04.02 Algemene financiering – dotatie Hulpverleningszone Meetjesland 2019

04.03 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - BAV van 04/12/2018 goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat

04.04 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VENECO - BAV van 06/12/2018: goedkeuring van agenda 

04.05 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking – IVM – BAV van 12/12/2018: goedkeuring agenda,vaststelling mandaat vertegenwoordiger

04.06 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IMEWO -  AV van 13/12/2018:   goedkeuring van agenda en vaststelling van het mandaat

04.07 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - BAV van 19/12/2018: goedkeuring van agenda 

04.08 Algemeen Bestuur – Algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging 

04.09 Algemeen Bestuur – GAS- bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging 

04.10 Algemeen Bestuur – Gemeentelijk reglement met betrekking tot de administratieve sancties – wijziging 

04.11 Wonen, leven en ondernemen – omgeving – openbare wegenis in het kader van aanvraag omgevingsvergunning Sanel 

04.12 Wonen, leven en ondernemen – omgeving – gebruik van een ‘verplaatsbare’ camera op een niet-besloten plaats – aanpassing 

04.13 Vrije tijd - jeugd – Retributiereglement uitleendienst jeugd 

04.14 Vrije tijd - jeugd – Retributiereglement kadervorming

04.15 Veiligheid/preventie – Strategisch veiligheids- en preventieplan 2018 - 2019 – definitieve goedkeuring 

05 Toegevoegde punten

 

GEHEIME ZITTING

 

06.01 Wonen, leven en ondernemen – omgeving - Aanstellen van een GAS- vaststeller in dienst van IVM 


Zoeken