Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 28 mei

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 28 mei 2018 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

OPENBARE ZITTING 

1. Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

2. Mededelingen aan de gemeenteraad
3. Goedkeuring verslag gemeenteraad van 23 april 2018
4. Algemeen bestuur – algemeen politiereglement voor de stad Eeklo – wijziging.
5. Algemeen bestuur – GAS – bepalingen in het algemeen politiereglement die aanleiding kunnen zijn voor een administratieve sanctie – wijziging.
6. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – Intergemeentelijke Opdrachthoudende Vereniging voor huisvuilverwerking Meetjesland (IVM): algemene vergadering 13 juni 2018: goedkeuring agenda - vaststelling mandaat vertegenwoordigers
7. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – buitengewone algemene vergadering 5 juni 2018 – aanduiding vertegenwoordiger en goedkeuring agendapunten.
8. Algemeen bestuur – intergemeentelijke samenwerking – IGS Westlede – jaarvergadering 5 juni 2018 – goedkeuring agendapunten.
9. Algemeen Bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVS dv – algemene jaarvergadering 20 juni 2018 – goedkeuring agendapunten en aanduiding vertegenwoordiger.
10. Algemeen Bestuur – intergemeentelijke samenwerking – TMVW ov – algemene Jaarvergadering 22 juni 2018 – goedkeuring agendapunten.

11. Vrije Tijd – sport – retributiereglement op het gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur – wijziging.
12. Vrije Tijd – Inrichting BKO in voormalige Sint-Jozefkerk – goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Volgende agendapunten worden aan de dagorde toegevoegd:

Op vraag de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

13. Audit buitendiensten

Op vraag van de heer Marc Windey, gemeenteraadslid, namens SMS Eeklo:

14. Zwaar verkeer Oostveldstraat

15. Verkeerssituatie Molenstraat - Boelare

 


Zoeken