Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Agenda gemeenteraad 16 september 2019

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 16 september 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 

 

Algemeen Bestuur - Ontslag Kevin Roos als gemeente- en OCMW-raadslid

02 

 

Algemeen Bestuur - Installatie van een gemeenteraadslid

03 

 

Mededelingen aan de gemeenteraad

03.01 

 

Algemeen Bestuur - Antwoord toezichthoudende overheid i.v.m. klacht collegebesluit dd. 14 mei 2019 onderhoudswerken N9

03.02 

 

Algemeen Bestuur – Selectie project warme steden en gemeenten

04 

 

 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

04.01 

 

Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 17 juni 2019

05 

 

 Overige punten

05.01 

 

Algemene financiering  - Intergemeentelijke samenwerking – Kapitaalverhoging van de rekeningsector B (Portfineco) van Zefier

05.02 

 

Algemeen Bestuur - Vaststelling van de fractie

05.03 

 

Algemeen Bestuur - Deontologische Commissie - Samenstelling deontologische commissie

05.04 

 

Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Projectvereniging Comeet – verlenging voor de beleidsperiode 2020 – 2025

05.05 

 

Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Projectvereniging Meetjesman – verlenging voor de beleidsperiode 2020 -2025.

05.06 

 

Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Subsidiedossier Woonwijzer Meetjesland 2020 - 2025

05.07 

 

Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - aanpassing rechtspositieregeling

05.08 

 

Mobiliteit en Werken – Herinrichting Blakstraat en vernieuwen verharding Galgenstraat – gunningswijze en lastvoorwaarden

05.09 

 

Wonen, Leven & Ondernemen – Afvalinzameling – Textiel: IVM als aankoopcentrale

05.10 

 

Wonen, Leven & Ondernemen - Woonbeleid - Ruilen van de gronden op de hoek van de Schaperij- en de Spoorwegstraat

05.11 

 

Wonen, Leven & Ondernemen – Concessie chalet Heldenpark

05.12 

 

Wonen, Leven & Ondernemen – Industrieterrein Nieuwendorpe – Machtiging tot verkoop De Jonghe

05.13 

 

Welzijn - Lidmaatschap en vertegenwoordiging bij SVK Meetjesland

05.14 

 

Vrije Tijd – Buitenschoolse Kinderopvang – Huurovereenkomst kerkgebouw Sint-Jozef

05.15 

 

Vrije Tijd – Cultuur – Nota vrijetijdsparticipatie mensen in armoede 2020 – 2025

05.16 

 

Welzijn – Lokaal dienstencentrum – goedkeuring samenwerkingsovereenkomst stad – OCMW inzake seniorenflats LDC Zonneheem

05.17 

 

Welzijn – Lokaal dienstencentrum – Reglement van toewijs seniorenflats LDC Zonneheem – opheffing

06 

 

Toegevoegde punten

06.01 

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Moet er nog zand zijn?

06.02 

 

Op vraag de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

- Aanpassing begrip dagelijks bestuur 

06.03 

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

Aanpassing bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten en daden van beschikking

06.04 

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

Gemeenteraadscommissie over openbare aanbestedingen

06.05 

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

Aanpassing huishoudelijk reglement

06.06 

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

VZW Heldenhuis

07 

 

Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

07.01 

 

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

- Geboortebos

07.02 

 

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

Eeklo trakteert, Eeklo discrimineert

07.03 

 

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

Verbouwingsdossier CC De Herbakker en cultuurcafé

07.04 

 

Op vraag van de heren Dirk Van de Velde en Filip Smet, gemeenteraadsleden, namens CD&V:

Minigolf en skatepark

 

GEHEIME ZITTING

 

08 

 

Wonen, Leven & Ondernemen – Omgeving – Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) – kandidaturen

 

 

 


Zoeken