Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Agenda gemeenteraad en OCMW raad van 18 februari 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 18 februari 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

 

OPENBARE ZITTING

 

01 Mededelingen aan de gemeenteraad

 

01.01 Algemeen Bestuur – Mededelingen aan de gemeenteraad

 

02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

 02.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 28 januari 2019

 

03 Overige punten

 03.01 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - artikel 37 §1

 03.02 Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - samenstelling plaatselijk auditcomité

 03.03 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - buitengewone algemene vergadering Veneco van 28 maart 2019 - goedkeuring agenda

 03.04 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - buitengewone algemene vergadering van TMVS dv van 20 maart 2019 - goedkeuring agenda

 03.05 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - buitengewone algemene vergadering van TMVW ov van 22 maart 2019 - goedkeuring agenda

 03.06 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - buitengewone algemene vergadering van IGS Westlede van 19 maart 2019 - goedkeuring agenda

 03.07 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco - voordracht lid met raadgevende stem voor de raad van bestuur 

 03.08 Algemeen Bestuur - Welzijn - aanduiding leden Wijkcentrum De Kring vzw

 03.09 Algemeen Bestuur - gemeentepersoneel - aanpassing specifieke aanwervingsvoorwaarden en examenprogramma diverse functies

03.10 Vrije Tijd - Kunstacademie - gesubsidieerd personeel - algemene afspraken functiebeschrijving

 

Het college vraagt om, bij hoogdringendheid, volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen:

03.11    Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Veneco - aanduiding kandidaat-bestuurder en kandidaat-deskundige in de raad van bestuur

 

04 Toegevoegde punten

Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.01 Artistiek project elektriciteitskasten 

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

04.02 Vraag tot plaatsing van borden B22 en B23 aan kruispunten met verkeerslichten op Eekloos grondgebied

Op vraag van mevrouw Nathalie De Coster, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.03 Locatie bloed geven, Rode Kruis afdeling Eeklo - Sint-Laureins

 

05 Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

 

Op vraag van mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 Toegankelijkheid speelpleinen

Op vraag van mevrouw Janick Smessaert, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.02 Gebruikersreglement CC De Herbakker - toegankelijkheid

 Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.03 Belasting op warme lucht?

 Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.04 Herbakkersfestival light?

 Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.05 Adviesraden

 Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.06 Bestemmingsplan Paterskerk

 Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.07 Dispuut WZC Sint-Elisabeth

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.08 Gerucht wissel 3 jaar

 

 


Zoeken