Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Agenda gemeenteraad van 17 juni 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 17 juni 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

 

OPENBARE ZITTING volledig verslag

 

 

01        Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01    Klimaatboek 190527 link youtube link 

 

01.02    Algemeen Bestuur – Beleid en Kwaliteit - Jaarverslag organisatiebeheersing 2018-2019

 190527 link youtube link

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad 

02.01    Algemeen bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 20 mei 2019

190527 link youtube link

03        Overige punten

03.01    Algemene Financiering - Jaarrekening stad Eeklo 2018 - vaststelling

 

03.02    Algemene Financiering - Budget 2019 wijziging nr. 2 – vaststelling

190527 link youtube link

03.03    Algemene Financiering – Belastingreglement - Contantbelasting op afgifte van administratieve stukken – aanslagjaar 2018 – 2019

190527 link youtube link

03.04    Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad - aanpassing

190527 link youtube link

03.05    Algemeen Bestuur - Reglement van orde van de Deontologische Commissie

190527 link youtube link

03.06    Algemeen Bestuur - Kerkfabriek - Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen - Jaarrekening 2018 - advies

190527 link youtube link

03.07    Algemeen Bestuur - Kerkfabriek - Sint-Antonius – Jaarrekening 2018 - advies

190527 link youtube link

03.08    Algemeen Bestuur - Kerkfabriek - Sint-Vincentius Martelaar – Jaarrekening 2018 - advies

190527 link youtube link

03.09    Algemene Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Hulpverleningszone Meetjesland - jaarrekening 2018 – kennisname

190527 link youtube link

03.10    Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Jaarrekening 2018 Audio lokale besturen

190527 link youtube link

03.11    Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Audio - Beslissing toetreding diverse lokale besturen

190527 link youtube link

03.12    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Algemene Vergadering TMVW 21 juni 2019 - Goedkeuring agenda en mandaat vertegenwoordiger

190527 link youtube link

03.13    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Aanpassing  rechtspositieregeling

190527 link youtube link

03.14    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Aanpassing specifieke aanwervingsvoorwaarden technisch assistent en aanvulling voorwaarden diensthoofd infrastructuur

190527 link youtube link

03.15    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Aanpassing personeelsformatie

190527 link youtube link

03.16    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - Samenwerkingsovereenkomst noodplanning Eeklo-Kaprijke-Sint-Laureins

190527 link youtube link

03.17    Algemeen Bestuur - Beleid en kwaliteit - Kader organisatiebeheersing

190527 link youtube link

03.18    Algemeen Bestuur – Concessie Chalet Heldenpark

190527 link youtube link

03.19    Welzijn - Lokaal Dienstencentrum Zonneheem - Tariefaanpassing

190527 link youtube link 

03.20    Welzijn – Lokaal Dienstencentrum Zonneheem - Aankoop van voedingswaren voor restaurant en cafetaria

 190527 link youtube link 

03.21    Vrije Tijd - Bibliotheek - Samenaankoop van boeken, audiovisuele materialen en strips door Comeet als aankoopcentrale

190527 link youtube link 

03.22    Vrije Tijd - Cultuur - Samenstelling beheersorgaan stedelijke bibliotheek

190527 link youtube link 

03.23    Vrije Tijd - Cultuur - Samenstelling beheersorgaan van het stedelijk cultuurcentrum De Herbakker

190527 link youtube link 

03.24    Vrije Tijd - Cultuur - Wijziging reglement STIP

190527 link youtube link 

03.25    Vrije Tijd - Sport - Voorwaarden en tarieven voor het ontlenen van sportmateriaal voor gebruik in het Sportpark

190527 link youtube link 

03.26    Veiligheid - Preventie - Bijzonder nood- en interventieplan AVS Balloonmeeting 2019

190527 link youtube link 

03.27    Veiligheid - Preventie - Bijzonder nood- en interventieplan Herbakkersfestival 2019

 

190527 link youtube link 

04        Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.01 Gemeentelijke premie voor mantelzorg

 

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.02 Togoodtogo

 

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.03 Bestemming Jenevermuseum

 

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.04 Afsluiten Oostveldstraat voor zwaar verkeer 

 

05        Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 Vernieuwen van binnenstraten

 

Op vraag van mevrouw Sandra Coremans, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.02 Linten gemeenteraadsleden

 

Op vraag van de heer Mátyás Blanckaert, gemeenteraadslid, namens Groen:

05.03 Charter ByebyeGrass

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 Het groen- en veiligheidsverhaal achter de verlaagde middenberm

 

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.05 Verkiezingen 26 mei

 

Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.06 Meer comfort en veiligheid voor fietsers bij de herasfaltering van de doortocht

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.07 Blokhutten

 

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.08 Publiek toilet Krügercentrum

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.09 Politieke propaganda in het Eikenblad

 


Zoeken