Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Agenda gemeenteraad van 20 mei 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 20 mei 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor. De zitting van de OCMW-raad vindt plaats aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

 

 

AGENDA GEMEENTERAAD 20 MEI 2019

 

190527 link youtube Klik op de icoontjes om de beelden van de livestream te herbekijken.

 

OPENBARE ZITTING

 

01 Mededelingen aan de gemeenteraad 

 

01.01 Mandaat vertegenwoordiging in de Scheldemondraad

190527 link youtube Link

 

02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad 

 

02.01 Goedkeuring verslag gemeenteraad 23 april 2019

190527 link youtube Link

 

03 Overige punten

 

03.01 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene Vergadering van IGS Westlede 5 juni 2019 – Goedkeuring agenda

190527 link youtube Link

 

03.02 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene vergadering IVM 12 juni 2019 – Goedkeuring agenda – Vaststelling mandaat vertegenwoordigers

190527 link youtube Link

 

03.03 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene Vergadering IMEWO 24 juni 2019 – Goedkeuring agenda – Vaststelling mandaat vertegenwoordiger

190527 link youtube Link

 

03.04 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Jaarvergadering TMVS 11 juni 2019 – Goedkeuring agenda – Vaststelling mandaat vertegenwoordiger

190527 link youtube Link

 

03.05 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene Vergadering TMVW 21 juni 2019 – Goedkeuring agenda – Vaststelling mandaat vertegenwoordiger

190527 link youtube Link 

 

03.06 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger van in de Algemene Vergadering van TMVW

190527 link youtube Link

 

03.07 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene vergadering EthiasCo 13 juni 2019 – Goedkeuring agenda

190527 link youtube Link

 

03.08 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Jaarvergadering Veneco 20 juni 2019 – Goedkeuring agenda

190527 link youtube Link 

 

03.09 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Algemene Vergadering Kleine Landeigendom Het Volk 21 mei 2019 – Goedkeuring agenda

190527 link youtube Link

 

03.10 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Samenstelling Plaatselijk Auditcomité – Wijziging

190527 link youtube Link

 

03.11 Wonen, Leven & Ondernemen – Omgeving – Wegenisdossier bijstellen van de verkaveling Klaverhoek

190527 link youtube Link 

 

03.12 Vrije Tijd – Sport – Aangepaste statuten, jaarverslag en jaarrekening 2018 van de ILV Meetjeslandse Burensportdienst

190527 link youtube Link

 

03.13 Vrije Tijd – BKO – Goedkeuring criteria opvangplaatsen baby's en peuters

190527 link youtube Link

 

04 Toegevoegde punten

 

04.00 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - MBV CVBA - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering

190527 link youtube Link 

 

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:
04.01 Afsluiten Oostveldstraat voor zwaar verkeer
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:
04.02 Geen ‘knip’ in het centrum
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:
04.03 Bestemming Jenevermuseum
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V:
04.04 Communicatie van scholen in de stadsmagazine Het Eikenblad
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V:
04.05 Jeneverhuis
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Dirk Van de Velde en de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:
04.06 Eeklo kiest voor waterstof!

190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:
04.07 Bereikbaarheid van het winkelcentrum Krüger via de Zuidmoerstraat

190527 link youtube Link


05
Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

 

Op vraag van de mevrouw Kelly De Vlamynck, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 Bellend Vlak

190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Koen Loete, gemeenteraadslid, namens CD&V:
05.02 Piaf-kaarten
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:
05.03 Leegstand handelspanden
190527 link youtube Link


Op vraag van de mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:
05.04 Ratten Cocquytstraat
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:
05.05 Afwezigheid Eeklo op 11 mei-plechtigheid op Canadees kerkhof in Adegem

190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:
05.06 Participatie
190527 link youtube Link


Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:
05.07 Geen geld voor aarde op de Sportparkheuvels?

190527 link youtube Link 

 

GEHEIME ZITTING

 

01.01 Goedkeuring verslag geheime zitting gemeenteraad 23 april 2019 


Zoeken