Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 16 december 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 16 december 2019 in de halfronde zaal van het stadskantoor aansluitend op de zitting van de OCMW-raad.

 

OPENBARE ZITTING 

01 Mededelingen aan de gemeenteraad

02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03 Overige punten

03.01 Algemene financiering – Beleidsrapport Meerjarenplan 2020 -2025, deel stad – vaststelling

03.02 Algemene financiering – Beleidsrapport Meerjarenplan 2020 – 2025, deel OCMW – goedkeuring 

03.03 Algemene financiering – Intergemeentelijke samenwerking – Politiezone Meetjesland Centrum – dotatie 2020 - vaststelling

03.04 Algemene Financiering - Belastingreglement - Algemene Belasting Eeklo – aanslagjaren 2020 - 2025

03.05 Algemene Financiering - Belastingreglement - Aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaren 2020 -2025

03.06 Algemene Financiering - Belastingreglement - Opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaren 2020 - 2025

03.07 Algemene Financiering - Belastingreglement - Belasting op de wedkantoren – aanslagjaren 2020 - 2025

03.08 Algemene Financiering - Belastingreglement - Belasting op de terrassen op de openbare weg – aanslagjaren 2020 - 2025

03.09 Algemene Financiering - Belastingreglement - Belasting op de motorbrandstofverdelers – aanslagjaren 2020 - 2025

03.10 Algemene Financiering - Belastingreglement - Belasting op de bank-en financieringsinstellingen en geldautomaten – aanslagjaren 2020 - 2025

03.11 Algemene Financiering - Belastingreglement - Belasting op de nachtwinkels – aanslagjaren 2020 – 2025

03.12 Mobiliteit & Werken - Belastingreglement - Belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater – aanslagjaren 2020 - 2025

03.13 Algemene Financiering - Belastingreglement - Contantbelasting op de aanplakborden – aanslagjaren 2020 -2025

03.14 Algemene Financiering – Belastingreglement - Contantbelasting op de afgifte van administratieve stukken – aanslagjaren 2020 - 2025

03.15 Wonen, Leven & Ondernemen - Belastingreglement – Contantbelasting op de plaats- en marktrechten – aanslagjaren 2020 -2025

03.16 Wonen, Leven & Ondernemen - Dienst Omgeving - Belastingreglement - Contantbelasting op het weghalen van sluikstorten – aanslagjaren 2020 – 2025

03.17 Algemene financiering – Belastingreglement – Contantbelasting op takelen en bewaren van voertuigen – aanslagjaren 2020 -2025

03.18 Mobiliteit & Werken - Nutswerken - Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op stedelijk openbaar domein 

03.19 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Activeringsheffing op niet bebouwde percelen en gronden 

03.20 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Reglement registratie van en belasting op verwaarlozing van woningen en gebouwen 

03.21 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Reglement registratie van en belasting op leegstaande woningen en gebouwen 

03.22 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Reglement belasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 

03.23 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Reglement belasting op tweede verblijven 

03.24 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Reglement belasting op ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheid van woningen

03.25 Algemene Financiering – Belastingreglement - Tariefreglement voor  invorderingskosten van niet-fiscale vorderingen

03.26 Wonen, Leven & Ondernemen - huisvesting - Verordening verplicht conformiteitsattest 

03.27 Algemeen Bestuur - Decreet Lokaal Bestuur - Bevoegdheidsverdeling inzake overheidsopdrachten 

03.28 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IOED Meetjesland - vernieuwing beleidsplan en meerjarenbegroting 2021 – 2026 

03.29 Vrije Tijd – Cultuur – Verlenging projectvereniging Comeet 2020 – 2025

03.30 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst stad Eeklo - Energiehuis Veneco - SOM vzw 

03.31 Wonen, Leven & Ondernemen - Omgeving - Samenwerkingsovereenkomst Stad Eeklo - Kringwinkel Meetjesland 

03.32 Veiligheid  - Noodplanning – Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst noodplanning 

03.33 Wonen, leven & ondernemen – Omgeving – Herziening RUP Heldenpark – niet-definitieve vaststelling 

03.34 Algemeen Bestuur – SVPP – Geschil brugfigurenproject - dadingsovereenkomst

03.35 Welzijn – Zorg- en ouderenbeleid – Gebruikersparticipatie in Lokaal Dienstencentrum Zonneheem vanaf 1 januari 2020

03.36 Algemeen Bestuur – Gemeentepersoneel – Responsabiliseringsbijdrage /tweede pensioenpijler 

04 Einde van de zitting

 

 


Zoeken