Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 18 maart 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad op maandag 18 maart 2019 in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

icoon livestream Herbekijk de fragmenten van de livestream door te klikken op de icoontjes.

 

OPENBARE ZITTING

01        Mededelingen aan de gemeenteraad // icoon livestream link

 

02        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

02.01    Goedkeuring verslag gemeenteraad van 18 februari 2019

 

03        Overige punten

03.01    Algemeen Bestuur - beleidsvisie 2019 - 2024
icoon livestream link deel 1 // icoon livestream link deel 2 // icoon livestream link deel 3 // icoon livestream link deel 4 // icoon livestream link deel 5
icoon livestream link deel 6 // icoon livestream link deel 7 // icoon livestream link deel 8 //

03.02    Algemene Financiering - budgetwijziging 2019/1 - vaststelling // icoon livestream link

03.03    Algemene Financiering - contantbelasting op afgifte administratieve stukken - aanslagjaar 2018-2019 - wijziging 2 

icoon livestream link

03.04    Algemeen Bestuur - Gemeenteraadscommissie - samenstelling gemeenteraadscomissie // icoon livestream link

03.05    Algemeen Bestuur - Deontologische commissie - samenstelling deontologische commissie // icoon livestream link

03.06    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Volkshaard - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering // icoon livestream link

03.07    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Kleine Landeigendom Het Volk - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering

03.08    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Meetjesland - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergadering

03.09    Mobiliteit & Werken - Vervoerregio - aanduiding bestuurlijke en ambtelijke afgevaardigde en plaatsvervangers

03.10    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVSG - aanduiding plaatsvervangend vertegenwoordiger in de algemene vergadering

03.11    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVSG - aanduiding vertegenwoordigers in de VVSG-bestuursorganen  // icoon livestream link

03.12    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - goedkeuring statutenwijziging

03.13    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - intern auditcharter // icoon livestream link

03.14    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - samenstelling plaatselijk auditcomité // icoon livestream link

03.15    Algemeen Bestuur - APR - algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging // icoon livestream link

03.16    Algemeen Bestuur - Gemeentelijke administratieve sancties - GAS-bepalingen in het algemeen politiereglement voor de stad Eeklo - wijziging // icoon livestream link

03.17    Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - aanpassing arbeidsreglement // icoon livestream link

03.18    Algemeen Bestuur - verkoop stadsgrond t.h.v. Sint-Robertus aan Imano voor realisatie verkaveling // icoon livestream link

 

Het college vraagt om, bij hoogdringendheid, volgend punt aan de agenda van de gemeenteraad toe te voegen:

 

03.19    Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - goedkeuring agenda algemene vergadering IVM van 20 maart 2019

 

Toegevoegde punten // icoon livestream link

 Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.01 Terrasbelasting

 

05        Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden // icoon livestream link

 Op vraag van de heer Michel De Sutter, gemeenteraadslid, namens SMS:

05.01 Stormweer en noodhulp afgelopen weekend

 Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.02 Sterretjesweide

 Op vraag van de heer Rudi Desmet, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.03 Signalisatieborden AED-toestellen

 Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.04 Wat met het CIS?

 Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.05 Elektrische laadpaal parking Sporthal


Zoeken