Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad 28 januari 2018

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de zitting van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 28 januari 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

Openbare zitting

 

01        Algemeen Bestuur - Installatie van een gemeenteraadslid

 

02        Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

 

Op vraag van de heer Dirk Van de velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

02.01    Geen cyclocross in Eeklo?

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

02.02    Jongeren en Klimaat

 

Op vraag van mevrouw Rita De Coninck, gemeenteraadslid, namens CD&V:

02.03    Renovatie CC De Herbakker en cultuurcafé De Bakkerei

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

02.04    Beleidsverklaring

 

Op vraag van mevrouw Nathalie De Coster, gemeenteraadslid, namens N-VA:

02.05    Verlichting op de parking van het sportpark

 

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:

02.06    Veiligheid en hygiëne van het zwembad

 

 

03        Mededelingen aan de gemeenteraad

04        Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad 

 

04.01    Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 17 december 2018 

04.02    Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag gemeenteraad van 02 januari 2019

 

05        Overige punten

 

05.01    Algemeen Bestuur - Vaststelling van een fractie 

05.02 Algemeen Bestuur - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad 

05.03 Algemeen Bestuur - Decreet lokaal bestuur - herdefiniëring begrip dagelijks bestuu

05.04 Algemeen Bestuur – Decreet Lokaal Bestuur - bevoegdheidsverdeling overheidsopdrachten en daden van beschikking 

05.05 Algemene Financiering - Verkoop perceel inrit ondergrondse parking in bouwproject  De Fonteine" - Princiepsakkoord 

05.06 Mobiliteit & Werken - Grondinnames langs de oude spoorweg voor het fietspad richting Balgerhoeke 

05.07 Algemeen Bestuur - Jeneverhuis - overeenkomst van bezetting ter bede - goedkeuring 

05.08 Vrije Tijd - BKO - Wijziging huishoudelijk reglement kinderopvang 

05.09 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Audio - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 

05.10 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Bekken van de Brugse Polders - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger Bekkenbestuur 

05.11 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Bekken van de Gentse Kanalen - Aanduiding vertegenwoordiger Bekkenbestuur 

05.12 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - CBE Leerpunt - Aanduiding 2 vertegenwoordigers en plaatsvervangers algemene vergadering – voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.13 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Cevi NV - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.14 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - COMEET - Aanduiding 1 vertegenwoordiger met stemrecht en 1 vertegenwoordiger met raadgevende stem Raad van Bestuur 

05.15 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Kringwinkel Meetjesland vzw - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.16 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Volkshaard - voordracht bestuurder Raad van Bestuur

05.17 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep -  Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.18 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep -  Aanduiding bestuurder in het aandeelhoudersbestuur voor de drinkwaterdiensten 

05.19 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - De Watergroep -  Aanduiding bestuurder in het Riopactcomité 

05.20 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Ethias - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 

05.21 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Euregio Scheldemond- Voordracht kandidaat-lid Scheldemondraad 

05.22 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Gemeentelijke Holding - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 

05.23 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IGS Westlede - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering - voordracht bestuurder met stemrecht en bestuurder met raadgevende stem Raad van Bestuur 

05.24 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.25 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Imewo - goedkeuring agenda en voordracht kandidaat-lid voor Regionaal Bestuurscomité Oost en Raad van Bestuur 

05.26 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IVM -  Aanduiding 3 vertegenwoordigers en 3 plaatsvervangers in de algemene vergadering 

05.27 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - IVM -  Voordracht 2 bestuurders met stemrecht en 1 bestuurder met raadgevende stem Raad van Bestuur 

05.28 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Kleine Landeigendom Het Volk - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.29 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Landschapspark Drongengoed - Aanduiding vertegenwoordigers in de stuurgroep en de projectgroep 

05.30 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Logo Gezond+ - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.31 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - MBV CVBA - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.32 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - MBV CVBA - Aanduiding vertegenwoordiger Raad van Bestuur 

05.33 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Medov vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.34 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Meetjeslandse Burensportdienst - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.35 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - OVSG vzw - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.36 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - RATO - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.37 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Regionaal Landschap Meetjesland - aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.38 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Regionale Jeugddienst Meetjesland - Aanduiding bestuurder met stemrecht, bestuurder met raadgevende stem raad van bestuur en voordracht kandidaat-lid dagelijks bestuur 

05.39 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Samenwerking Voor Agrarisch Landschap - aanduiden vertegenwoordiger algemene vergadering 

05.40 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Sociaal Verhuurkantoor Meetjesland vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 

05.41 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - TMVS dv - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.42 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - TMVW - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering & adviescomité secundaire diensten - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.43 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Toerisme Oost-Vlaanderen   Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering en kandidaat bestuurder Raad van Bestuur 

05.44 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco -  Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.45 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Veneco -  Aanduiding vertegenwoordigers diverse overlegstructuren 

05.46 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Volkskrediet De Toren NV - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.47 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVOG - Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering en voordracht bestuurder Raad van Bestuur 

05.48 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVOG - Voordracht kandidaat-vertegenwoordiger Financieel Comité 

05.49 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - VVSG vzw - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering 

05.50 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Waterschap Burggravenstroom   Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger algemene vergadering 

05.51 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Wooncentrum Meetjesland   Aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger beheerscomité 

05.52 Algemeen Bestuur - Intergemeentelijke samenwerking - Zefir CVBA - Aanduiding vertegenwoordiger algemene vergadering - voordracht bestuurder Raad van Bestuur

 

06        Toegevoegde punten

Op vraag mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.01    Vragenhalfuurtje voor de burger/publiek

 

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

06.02    Streamen gemeenteraad


Zoeken