Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad en OCMW-raad 2 januari 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de installatievergadering van de gemeenteraad, die plaatsvindt op woensdag 2 januari 2019 om 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis.

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen

2. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester

3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

4. Vaststelling van de fracties

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

6. Verkiezing van de schepenen 

7. Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

 

 

 

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de OCMW-raad, die plaatsvindt op woensdag 2 januari 2019, aansluitend op de installatievergadering van de gemeenteraad, in de raadzaal van het stadhuis.

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Akteneming samenstelling raad voor maatschappelijk welzijn

2. Akteneming voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn

3. Akteneming samenstelling en voorzitter vast bureau

4. Verkiezing van de voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst

5. Verkiezing van de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst 

 

 


Zoeken