Direct naar hoofdmenu / zoekveld

agenda gemeenteraad van 21.10.2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de gemeenteraad, die plaatsvindt op maandag 21 oktober 2019 om 19.30 uur in de halfronde zaal van het stadskantoor.

 

 

OPENBARE ZITTING 

 

01 Mededelingen aan de gemeenteraad

01.01 Antwoord toezichthoudende overheid i.v.m. klacht kennisgeving behandelde punten en verslagen vast bureau/college van burgemeester en schepenen

01.02 Overzicht uitvoeringsgraad gemeenteraadsdossiers

01.03 Planning gemeente- en OCMW-raadszittingen 2020

02 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraad

03 Overige punten

03.01 Algemene Financiering - Budget 2019 wijziging nr. 3 - vaststelling

03.02 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – TMVS dv – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering van 10 december 2019

03.03 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – TMVW ov – statutenwijziging – buitengewone algemene vergadering van 19 december 2019

03.04 Algemeen Bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Imewo – statutenwijziging en vaststelling van het mandaat – buitengewone algemene vergadering van 11 december 2019

03.05 Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - aanpassing personeelsformatie/organogam

03.06 Algemeen Bestuur - Gemeentepersoneel - vaststelling, aanpassing en schrapping voorwaarden diverse functies

03.07 Mobiliteit & Werken – Onderhoudswerken N9 - grondwerken middenbermen zone station – ovonde – vorderingsstaat aannemer

03.08 Mobiliteit & Werken - Aanplanten middenberm N9 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

03.09 Mobiliteit & Werken – Straatverlichting – overdracht openbare verlichting

03.10 Wonen, Leven & Ondernemen - V494_H.D. Lowie-en Zakmeersstraat_ontwerpakte overdracht openbaar domein_goedkeuring

03.11 Wonen, Leven & Ondernemen - Verkaveling V532/1 - Pijkensakker fase 1A - ontwerpakte overdracht openbaar domein - goedkeuring

03.12 Wonen, Leven & Ondernemen – Omgeving – verkoop site politiekantoor

03.13 Wonen, Leven & Ondernemen – Omgeving – Landschapspark Drongengoed – verlenging samenwerkingsovereenkomst

03.14 Wonen, Leven & Ondernemen – Begraafplaatsen – huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen - aanpassing

03.15 Wonen, Leven & Ondernemen – Begraafplaatsen – retributiereglement op de begraafplaatsconcessies - aanpassing

03.16 Vrije Tijd - BKO - Huishoudelijk reglement BKO - aanpassing

03.17 Vrije Tijd - BKO – Retributiereglement – aanpassing

04 Toegevoegde punten

Op vraag van mevrouw Hilde Lampaert, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.01    Prijsstijgingen lokaal dienstencentrum Zonneheem

 

Op vraag de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.02    Streaming gemeenteraad

 

Op vraag van de heer Peter De Graeve, gemeenteraadslid, namens N-VA:

04.03    Verkeersproblematiek Eikelstraat

 

Op vraag van de heer Filip Smet, gemeenteraadslid, namens CD&V:

04.04    Groepsaankoop rookmelders

 

05 Actuele mondelinge vragen van gemeenteraadsleden

Op vraag van de heer Danny Plaetinck, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.01    Verkeerssituatie Oostveldstraat

 

Op vraag van de heer Paul Verstraete, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.02    Comeet

 

Op vraag van mevrouw Nathalie De Coster, gemeenteraadslid, namens N-VA:

05.03    Verlichting en oplaadpunt voor elektrische auto’s op de parking van het sportpark

  

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.04    Worden Eeklose voetbalvelden voortaan (niet) ingezaaid met – op ‘droog zaad’?

 

Op vraag van de heer Dirk Van de Velde, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.05    Waar blijven de kippen?

 

Op vraag van de heer Gertjan Blomme, gemeenteraadslid, namens CD&V:

05.06    Prijsstijgingen lokaal dienstencentrum Zonneheem

 

GEHEIME ZITTING

 

06 Overige punten

06.01 Algemeen bestuur – Intergemeentelijke samenwerking – Aanstellen GAS-vaststeller in dienst van IVM

06.02 Wonen, Leven & Ondernemen – Samenstelling Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) – kandidaturen (vervolg)

 

07 Einde van de zitting

 

 

 

 

 

 

 

 


Zoeken