Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Besluitenlijst van de gemeenteraad van 2 januari 2019

 Gepubliceerd op 14 januari 2019

 

 

MELDINGLIJST VAN DE GETROFFEN RAADSBESLUITEN

 

OPENBARE ZITTING

 

1. Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen

De gemeenteraad neemt kennis van de geldigverklaring van de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.

 

2. Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de burgemeester

De gemeenteraad neemt kennis van de benoeming en eedaflegging van Luc Vandevelde tot burgemeester van Eeklo met ingang van 1 januari 2019.

 

3. Installatie van de gemeenteraadsleden en vaststelling van hun rangorde

De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed, neemt kennis van de eedaflegging en stelt de rangorde van de gemeenteraadsleden vast.

 

4. Vaststelling van de fracties

De gemeenteraad stelt de fracties vast.

 

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad

De voorgedragen kandidaat-voorzitter Nicole De Munter wordt verkozen als voorzitter van de gemeenteraad met ingang van 2 januari 2019.

 

6. Verkiezing van de schepenen 

De gemeenteraad verklaart de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen en neemt akte van hun eedaflegging.

 

7. Verkiezing van de vertegenwoordigers in de Politieraad

De gemeenteraad neem kennis van de verkiezing van de leden van de politieraad in de meergemeentezone Meetjesland Centrum.

 

 


Zoeken