Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Meerjarenplan 2020-2025

Meerjarenplan 2020-2025

Stad en OCMW Eeklo, die samen één bestuur vormen, maakten een meerjarenplan voor de periode 2020-2025.

Stad en OCMW Eeklo, die samen één bestuur vormen, maakten een meerjarenplan voor de periode 2020-2025. Op de deze pagina’s vindt u terug wat dit Meerjarenplan allemaal inhoudt en hoe we Eeklo op de kaart willen zetten: als (verkeers-)veilige stad, waar het aangenaam wonen en werken is, met aandacht voor het klimaat, en waar we kansen bieden aan iedereen, door middel van laagdrempelige en toegankelijke diensten en voorzieningen.

Zo bouwen we aan een creatief sterk merk en zetten we dagelijks in op een professionele dienstverlening aan de burger. Hoe we dit willen doen, kan u hier ontdekken.

Missie

Lokaal bestuur Eeklo draagt op een duurzame en democratische wijze bij aan het welzijn van de burgers en de ontwikkeling van het grondgebied en de natuur. Het investeert op een hedendaagse en adequate manier in de toekomst van mensen die in Eeklo wonen, werken en de stad beleven.
Lokaal bestuur Eeklo verzekert een toegankelijke, burgernabije, efficiënte en effectieve uitoefening van zijn bevoegdheden en zorgt voor veerkracht bij de burger, de omgeving en de eigen organisatie. Eeklo betrekt haar inwoners en andere belanghebbenden zo veel mogelijk bij het beleid en zorgt voor openheid van het bestuur.

Visie

we willen een organisatie zijn met een open blik, die toekomstgericht investeert en kwaliteit en klantgerichtheid vooropstelt, met optimaal gebruik van middelen
we willen innoverend werken en innovatie bij burgers en andere belanghebbenden stimuleren
we denken en werken transversaal – over de beleidsdomeinen heen – met de welzijnstoets en kindnorm (= optimale bescherming van kindrechten) als rode draad
we geloven in het doordacht opnemen van een regie- of een actorrol, gericht op kerntaken en met aandacht voor een gezond financieel beleid
we zijn vooruitstrevend in ons denken en doen en hebben zorg voor onze medewerkers.

Meerjarenplan 2020-2025


Drie-kwart van ons totale budget gaat naar dagdagelijkse werking en personeelskost. Een kwart wordt gebruikt om (ver)nieuwe(nde) accenten te leggen, zaken op te starten, te experimenteren, enz. Deze nieuwe elementen gieten we in 7 overkoepelende beleidsdoelstellingen, opgedeeld in actieplannen en acties.

BELEIDSDOELSTELLING 1

Bouwen aan een (verkeers-)veilige stad om Eeklo meer (be)leefbaar te maken voor iedereen

 

BELEIDSDOELSTELLING 2

Het ruimtelijk economisch netwerk versterken en troeven mbt wonen-werken-beleven verder ontwikkelen

 

BELEIDSDOELSTELLING 3

Als duurzame klimaatstad een voorbeeld stellen in uitvoering van het burgemeestersconvenant

 

BELEIDSDOELSTELLING 4

Kwaliteitsvolle voorzieningen gezondheid-onderwijs-vrije tijd-handel-toerisme, als sterk merk Eeklo

 

BELEIDSDOELSTELLING 5

Activeren van medeburgerschap door het voeren van een drempelverlagend en participatief beleid

 

BELEIDSDOELSTELLING 6

Eeklo is dé kansenstad, waar we elke inwoner de nodige hefbomen aanreiken om zich te ontplooien

 

BELEIDSDOELSTELLING 7

Een professionele en integere organisatie met dienstverlening die voldoet aan de verwachtingen van de klant

 


 

Gerelateerde links

 

Bekijk hier de Omgevingsanalyse

 

Strategische en financiële notaWil je meer weten over de verdeling van het budget in Eeklo?

Neem dan een kijkje op Je Gemeente Telt

 

 

 


Zoeken