Direct naar hoofdmenu / zoekveld

OCMW-raad van 18 februari 2019

Wij hebben de eer u uit te nodigen naar de bijeenkomst van de OCMW-raad, die plaatsvindt op maandag 18 februari 2019 in de halfronde zaal van het stadskantoor aansluitend op de zitting van de gemeenteraad.

OPENBARE ZITTING

01 Mededelingen aan de OCMW-raad

01.01 Welzijn - Sociale dienst - Welzijn - basisregistratie erkende instelling voor schuldbemiddeling - Eeklo 2018

02 Goedkeuring verslag vorige OCMW-raad

02.01 Algemeen Bestuur - Goedkeuring verslag OCMW-raad van 28 januari 2019

03 Overige punten

03.01 Algemeen Bestuur - aanduiding leden Wijkcentrum De Kring vzw 

03.02 Algemeen Bestuur - verkiezing vertegenwoordiger Lokale Adviescommissie gas en elektriciteit

03.03 Algemeen Bestuur - verkiezing vertegenwoordiger Lokale Adviescommissie water

03.04 Algemeen Bestuur – OCMW-personeel  - wijziging personeelsformatie

03.05 Algemeen Bestuur – OCMW-personeel - wijziging rechtspositieregeling

03.06 Algemeen Bestuur - Patrimonium - het Legaat van Van Heeden - opstal Sas van Gent - goedkeuring Koopovereenkomst

04 Toegevoegde punten

05 Actuele mondelinge vragen van OCMW-raadsleden

 

 


Zoeken