Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / burgerzaken

burgerzaken

 

 

 

Nathaniel Mckenzie (1)

 

 

 

DIENST BURGERZAKEN

 


Waarvoor kan je bij de dienst terecht?

 

De snelbalie

Sinds kort is er een snelbalie in het stadhuis. Hier kan je terecht voor documenten die je komt ophalen:

• elektronische identiteitskaarten

• kids-ID’s

• rijbewijzen

• reispassen

• uittreksels uit het strafregister

• aanvragen UiTPAS Meetjesland

• aankoop en herladen van PIAF toestellen

• tuinafvalzakken

• lijnkaarten

 

Uiteraard ben je aan de snelbalie ook welkom om algemene informatie in te winnen.

 

190705 snelbalie 

 

Geboorten

De geboorteaangifte wordt gedaan binnen de 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag van deze termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. De geboorteakte wordt opgemaakt zonder getuigen.

 

 

Erkenningen vóór/na de geboorte

Inlichtingen betreffende aangifte en documenten op de dienst Burgerzaken

 

Overlijden

De aangifte van een overlijden moet gebeuren bij de dienst Burgerzaken door een familielid of door de begrafenisondernemer. 

Documenten die u moet meenemen: medisch attest van overlijden, trouwboekje en identiteitskaart van de overledene, identiteitskaart van de aangevers.

 

Uittreksels en afschriften

Uittreksels uit het register van Burgerlijke Stand (geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, adoptie, erkenning,…) zijn op de dienst te verkrijgen.

 

Afleveren van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen

Afleveren van verblijfstitels voor vreemdelingen

Afleveren van de kids-ID
Aanvraag van pin- en pukcodes
Afleveren van reispassen
Afleveren van reistoelatingen
Afleveren van rijbewijzen

download hier een check-list voor je op reis gaat.

 

Afleveren van getuigschriften o.a.:

 

Legalisaties van handtekeningen

op voorlegging van de identiteitskaart.

 

Militieattesten
Adresverandering
Afleveren van uittreksels uit het strafregister

 

Vreemdelingenzaken

 

Administratie en inlichtingen

i.v.m. begrafenissen, crematies, aankoop grafconcessies,…

 

Nationaliteit

Opmaak dossiers i.v.m. aanvraag tot nationaliteitskeuze en naturalisatie

 

Kieszaken

Het kiezersregister wordt constant bijgehouden, met het oof op de opmaak van kiezerslijsten bij de organisatie van verkiezingen.

 

Huwelijk

De aangifte om in het huwelijk te treden (ondertrouw) wordt door de beide aanstaande echtgenoten gedaan. De voltrekking van een huwelijk is gratis iedere vrijdagvoormiddag. Op andere dagen en uren moet een bedrag worden betaald voor huwelijksceremonieel. Op zaterdagnamiddag, zondag en feestdagen worden geen huwelijken voltrokken.

 

Wettelijke samenwoonst

 

Vieringen van jubilea & 100-jarigen

Mits akkoord van de jubilarissen kan een afvaardiging van het stadsbestuur hen een bezoek brengen op de dag van de viering. Een geschenk vanwege het stadsbestuur wordt aangeboden.

 

Begraafplaatsen

Administratie en inlichtingen in verband met begrafenissen en crematies.

Aankoop grafconcessies* - nissen/kelders

Algemene inlichtingen begraafplaats Eeklo - centrum en Eeklo - Balgerhoeke


 

Kabinet van de ambtenaar van de burgerlijke stand

Op het eerste verdiep

Schepen vn Burgerzaken: Ann Van den Driessche

Zitdag: op afspraak


 

Toepassing Mijn Dossier via

de website https://mijndossier.rrn.fgov.be/

Deze online toepassing geeft toegang tot jouw dossier in het rijksregister. De meeste attesten (vb. attest van gezinssamenstelling, …) kan je raadplegen, downloaden of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat je bij de stadsdiensten kan afhalen. Mijn Dossier maakt het dus mogelijk om deze van thuis uit aan te vragen. Je hoeft dan niet langer naar het stadhuis. Dit bespaart heel wat tijd en een verplaatsing.

OPGELET: deze attesten zijn enkel geldig in België.


Plan je route met het openbaar vervoer

 

burgerzaken

Stadhuis

Markt 34 - gelijkvloers

9900 Eeklo

tel. 09 218 29 00

fax 09 218 28 01

e-mail: burgerzaken@eeklo.be

diensthoofd: Mieke Van Hecke

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

Openingsuren:

- maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.30 uur

- avondloket: iedere dinsdag van 15.30 tot 19.30 uur

 

 

Grote kaart


Zoeken