Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Activiteiten en acties / Naar een klimaatgezond Eeklo

Naar een klimaatgezond Eeklo

Stad Eeklo engageert zich om te evolueren 'Naar een klimaatgezond Eeklo'. Ook jij kan aan de Stad vertellen hoe jij tot een klimaatgezond Eeklo wil komen.

 

Duurzaam energie- en klimaatactieplan stad Eeklo

Download het actieplan via deze link (april 2018)

 

De stad Eeklo ondertekent het Europese Burgemeestersconvenant en engageert zich zo om minstens 40 % minder CO2 uit te stoten op het grondgebied tegen 2030 ten opzichte van 2011. Daarnaast zal Eeklo maatregelen nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering - zoals overstromingen, droogte, erosie en verlies aan biodiversiteit - zoveel mogelijk te temperen. Dat wil de stad samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen, landbouwers… Hiertoe heeft de stad samen met de Provincie Oost-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen Energielandschap dit Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) of klimaatplan opgemaakt1. De stad werd hierin bijgestaan door Zero Emission Solutions en Oost-Vlaanderen Energielandschap.
Het plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 23 april  2018.

 


 

Het actieplan werd bewerksteligt door onderstaande activiteiten:

 

klimaatactieplan 

maatschappelijk debat

Klimaatactieplan Eeklo

 

donderdag 16 november om 19.30 uur

Tijdens de verschillende Klimaatcafés en Klimaatcafé XL begin dit jaar ontvingen we heel wat goede ideeën en nuttige concepten.
Op donderdag 16 november stippelen we de krijtlijnen en prioriteiten van deze voorstellen uit. Na deze publieke consultatie wordt dit Klimaatactieplan voorgesteld aan de gemeenteraad. Zo kunnen we samen naar een Klimaatgezond Eeklo.


 

Klimaatcafé XL

Op vraag van de directies van het Provinciaal Technisch Instituut, Koninklijk Atheneum GO! en College O.-L.-V.-ten-Doorn werd het consulteren van alle zesdejaars vooropgesteld als de ambitieuze doelstelling van dit klimaatcafé. Het Klimaatcafé #4 wordt bijgevolg een uniek gegeven in Vlaanderen: Het wordt een klimaatcafé XL met maar liefst 650 scholieren, simultaan en in 1 grote sporthal!

 

2017 klimaatcafé scholen 

 

Fitnessity

Tijdens het Klimaatcafé XL werkte groep 37 het idee ‘Fitnessity’ uit en kon zowel bij de jury, als bij het stemmende Facebookpubliek, op de meeste bijval rekenen. De leden van dit groepje worden op woensdag 30 augustus 2017 uitgenodigd op het Kabinet van de burgemeester om het idee verder te concretiseren. Daarna krijgen zij de unieke kans om diezelfde dag één van de coöperatieve windturbines in Eeklo te beklimmen.

 

Bewegen is gezond, maar kan met ‘Fitnessity’ ook klimaatgezond zijn. Het idee is om bewegingsenergie nuttig om te zetten naar elektriciteit. Het mooiste voorbeeld hiervan is een loopband in de fitness waarbij je door het lopen de kinetische energie omzet naar elektriciteit. Misschien kom je, door te ‘werken’ voor je energie, ook tot besef van je eigen energieverbruik.

 

De winnaars van groep 37 zijn Marlies De Baets, Mike  Bogaert, Tibo Vanwambeke, Katrijn Meloen, Veva Speeckaert, Tibo De Waele en Margot Haeck.

 

Klimaatcafés in 2017

Tijdens de 3 klimaatcafés begin 2017, werd er al veel ontdekt over de denkwijze van inwoners en bedrijven van de stad Eeklo. Wat we hebben geleerd zijn we nu volop aan het verwerken:

 

2017 klimaatcafé verwerking klein 

 

Wat is een klimaatcafé? 

Ook na de ondertekening van het Burgemeestersconvenant wordt er volop ingezet in niet enkel het informeren, maar ook het luisteren naar de inwoners, bedrijven, van de Stad. Tijdens de klimaattrilogie werd een oproep gelanceerd naar vrijwilligers die willen helpen met het modereren van klimaatcafés. Deze klimaatambassadeurs of ‘stamgasten’ worden niet aan hun lot overgelaten, in januari 2017 kunnen ze enkele workshops volgen die hen zullen begeleiden voor hun functie als moderator.

 

Reken er gerust op, iedereen is welkom op de klimaatcafés:

 • Donderdag 26 januari  - 20 uur - Jeugdcentrum Kubiek
 • Woensdag 8 februari - 20 uur - Kasteel Heldenpark
 • Woensdag 22 februari - 13.30 uur - Wijkcentrum De Kring

klimaatgezond eeklo 

Film: 'Demain' - din 20 dec 2016

Cyril Dion en Mélanie Laurent ontmoeten pioniers die landbouw, energie, economie, democratie en opvoeding heruitvinden. Door deze positieve en concrete initiatieven samen te brengen, ontdekken ze hoe de wereld van morgen er uit zou kunnen zien...

Dinsdag 20 december 2016 - 20 uur - in Cultuurcentrum De Herbakker - toegang is gratis

Meer informatie over 'Demain' vind je op de website van het Cultuurcentrum

 

Demain  

Burgemeestersconvenant  - din 29 nov 2016

De burgemeester heeft op dinsdag 29 november 2016 om 19.30 uur in het Kasteel Heldenpark het Burgemeestersconvenant plechtig ondertekend. Hierna gaf de milieuambtenaar van Stad Eeklo, Ben Caussyn, en Stef De Vos van Oost-Vlaanderen Energielandschap een toelichting. Als afsluiter voor de receptie gaf Tine Hens nog een Keynote lezing over het belang van lokale burgerinitiatieven. Dit thema komt ook terug in haar boek ‘Het Klein Verzet’.
Foto's van de ondertekening van het burgemeestersconvenant kan u hier vinden.

Vanaf nu engageert de stad Eeklo zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot te verminderen met 40% en het grondgebied meer weerbaar te maken tegen de klimaatverandering. 

 

IMG 5202 

 

 

Klimaattrilogie - 15, 21 & 23 nov 2016

Het belang van een dergelijk Convenant en de inzet die voor het behalen van de doelstelling nodig zal zijn, is niet iets waar iedereen bij stilstaat. Daarom wil Stad Eeklo in samenwerking met vzw de Verstelling haar inwoners beter en meer informeren aan de hand van een klimaattrilogie. Iedereen is welkom:

 • VOORDRACHT: Eerste hulp bij klimaatverwarring (door Pieter Boussemaere)
  De geschiedenis van de klimaatverandering - Dinsdag 15 november 2016 - 20 uur - De Tandem, Eikelstraat 41
 • FILM: De Vierde Revolutie (door Dirk Knapen (sustainability manager Zero Emission Solutions))
  Hoe mensen wereldwijd hun energievoorziening duurzaam invullen. - Maandag 21 november 2016 - 20 uur - CC De Herbakker, Pastoor De Nevestraat 10
 • VOORDRACHT: Mijn plaats op de energiemarkt (door Jan De Pauw & Jonathan Nachtergaele)
  Wat betekent mijn energiefactuur eigenlijk, wat betalen we precies? Is er genoeg omgevingsenergie voor iedereen? Welke rol kan ik als burger spelen op de lokale energiemarkt van Eeklo en omgeving? - Woensdag 23 november 2016 - 20 uur - PTI Eeklo, Roze 131

 

klimaattrilogie

 

Korte geschiedenis

De Europese Commissie introduceerde het Burgemeestersconvenant na de goedkeuring van het klimaat- en energiepakket van de EU voor 2020 in 2008. Dit Convenant onderschrijft en ondersteunt de geleverde inspanningen van de lokale autoriteiten op het gebied van de tenuitvoerlegging van duurzaam energiebeleid.
Sinds eind 2015 is er een nieuw Burgemeestersconvenant met EU-doelstellingen tegen 2030. Lokale autoriteiten die het Convenant tekenen zetten zich in voor:

 • Enerzijds  de CO2-uitstoot minstens tot 40% te reduceren op het eigen grondgebied,
 • Anderzijds het grondgebied meer weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

 

Stad Eeklo heeft reeds enkele stappen gezet om de EU-doelstellingen te behalen:

 • In maart 2016 werd de nulmeting  uitgevoerd door Zero Emission Solutions (studie- en consultancybureau). 
 • Naar aanleiding hiervan werd in april een intern klimaatteam samengeroepen.
 • Van mei tot september hebben enkele interne werkgroepen samengezeten over de thema’s: hernieuwbare energie, mobiliteit en wonen.
 • Het intern klimaatteam kwam in september terug samen om aan de hand van hetgeen dat uit de werkgroepen kwam een traject uit te schrijven.

Zoeken