Direct naar hoofdmenu / zoekveld

duurzaamheid

Wat is duurzaamheid en duurzame ontwikkeling?

 • duurzaamheid = bestemd om lang te blijven bestaan, blijvend.
 • duurzaamheid is voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder de behoeften van de volgende generatie in het gedrang te brengen.
 • bij duurzame ontwikkeling wordt rekening gehouden met zowel economische (profit), sociale (people) en ecologische (planet) factoren en het participatieve proces.

Economische factoren: betaalbaarheid, prijs in relatie tot kwaliteit, economische groei, uitstraling,..

Sociale factoren: sociale rechtvaardigheid, rekening houden met personen, sociale omgeving, fair trade,..

Ecologische factoren: energie, milieu, materialen, grondstoffen, natuur,..

Participatie: houdt rekening met het communicatieve aspect en participatie van verschillende partners.

 

Wat doet de stad Eeklo?

 • ondertekenen Lokaal Kyotoprotocol: de stad heeft zicht geëngageerd om tegen 2012 de CO2 uitstoot te reduceren met 7,5%. Deze reductie heeft betrekking op gebouwen, voertuigen en openbare verlichting
 • energiescans uitvoeren i.s.m. met Wooncentrum Meetjesland en OCMW. Hierbij wordt voorrang gegeven aan sociale klassen.
 • stad Eeklo geeft premies voor o.a. energiebesparende maatregelen  zoals isolatie, winddicht dak, hoogrendementsglas maar ook voor groendaken en hemelwaterinstallaties .
 • de stad geeft op regelmatige basis infoavonden over verschillende onderwerpen.
 • Door de samenwerking tussen het stadsbestuur van Eeklo, de NMBS en Groep INTRO kunnen alle inwoners en pendelaars die gebruik maken van het station van Eeklo vanaf januari 2014 terecht in het nieuwe fietspunt. In februari kan je er dan een abonnement nemen om een Blue bike te gebruiken om van of naar het station te fietsen. Door tussenkomst van de stad en de Vlaamse overheid zijn de ritten met de Blue bike gratis in Eeklo en voor Eeklonaars in andere deelnemende steden.

 

Projecten stad Eeklo

Duurzaamheid bestaat uiteraard niet enkel op papier. Om duurzame ontwikkeling te bevorderen heeft de stads reeds heel wat projecten opgestart. 

 

windturbine2 230px Windturbines

De stad Eeklo lanceerde in 1999 het plan om een energieproductie te ontwikkelen op eigen terrein. Vandaag staan in Eeklo vier windturbines. Drie op het industrieterrein, waarvan twee van Ecopower; de Leidijkmolen aan het containerpark en de Verheylegatmolen aan de breekwerf. Deze turbines hebben een capaciteit van 1,8 MW. 

 

De derde Ecopowerturbine kwam vlakbij het sportterrein aan de Zandvleuge in 2002: de Honderbundermolen. Omdat het om stedelijke grond ging, zag Eeklo de opbrengsten het liefst naar de inwoners gaan. Die kregen dus de kans om te participeren in het project.


 

Zonne-Energie

Intussen gaat het in Eeklo niet meer allen over windenergie, maar ook over zonne-energie. De photo-voltaïsche zonnepanelen op de kantine van het voetbalplein aan de Zandvleuge traden als eerste in werking in februari 2003. In augustus 2004 werden photo-voltaïsche zonnepanelen op het dak van het stadskantoor geïnstalleerd. In september 2009 volgden de panelen op de voorbouw van het stadskantoor. De photo-voltaïsche zonnepanelen op het dak van het dienstencentrum Zonneheem in de Schietspoelstraat werden in juli 2005 geplaatst en in september 2005 installeerde de stad de panelen op het dak van de Stedelijke Academie in de Pastoor De Nevestraat.

Als meest recente project werden op de OCMW gebouwen in Eeklo zonnepanelen geplaatst die meteen ook als zonnewering fungeren.

 


 

Warmtekrachtkoppeling

Bij een warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt energie gebruikt om tegelijk elektriciteit en nuttige warmte te produceren.  Bij elke elektriciteitsproductie op basis van een brandstof komt warmte vrij die verloren gaat. Bij een warmtekrachtkoppeling wordt de warmte die vrijkomt nuttig gebruikt. Ecopower installeerde in 2007 een WKK-central aan het stadskantoor te Eeklo. De WKK-centrale werkt op koolzaadolie en levert elektriciteit en warmte. Omdat als brandstof koolzaadolie (hernieuwbare brandstof) gebruikt wordt, is de productie van warmte en elektriciteit via de WKK volledig CO2 neutraal. De geproduceerde warmte die vrijkomt wordt gebruikt om de kantoorruimtes en ateliers van het stadsgebouw en het nabijgelegen Kringloopcentrum te verwarmen.

 

Het koolzaad wordt geteeld door lokale boeren, waarna het geperst wordt via een mobiele pers. Wat overblijft is koolzaadolie en de perskoek. De perskoek kan dienen als veevoeder. Vanwege dit lokale karakter zijn ook de transportkosten minimaal. Het Stadskantoor en de Kringloopwinkel worden bijgevolg zeer duurzaam verwarmd.

 


 

Gebruik leidingwater in de stadsdiensten

Sinds juli 2010 werden in alle stadsgebouwen waterkoelers op leidingwater geplaatst. Voorheen werden water in glazen flessen gebruikt of bracht personeel eigen water mee. Leidingwater is perfect drinkbaar en als stad willen we het gebruik van leidingwater als drinkwater stimuleren. Bovendien brengt het gebruik van leidingwater als drinkwater heel wat voordelen met zich mee:

 • drinkwater van de kraan is goedkoop, stukken voordeliger dan flessenwater.
 • leidingwater biedt een garantie voor de allerbeste kwaliteit: het wordt op meer dan 60 kwaliteitseisen gecontroleerd en is daardoor het strengst gecontroleerde voedingsmiddel.
 • drinkwater van de kraan is altijd beschikbaar en meestal koel
 • het wordt thuis geleverd zonder verpakking en zonder transport en is daardoor het beste drinkwater voor het milieu.

 


 

Mobiliteit

Ook op vlak van mobiliteit wenst de stad te investeren in een milieuvriendelijk wagenpark. De stad wil op vlak van mobiliteit aantonen dat er milieuvriendelijke alternatieven zijn.

 

 • Voertuig op CNG
  Voor de aankoop voor een nieuwe bestelwagen, werd gekozen voor een voertuig op CNG (compressed natural gas). Deze brandstof is heel wat milieuvriendelijker dan diesel, benzine en zelfs LPG. Bovendien is aardgas een goedkope brandstof die op termijn kan vervangen worden door biogas, want een voertuig op CNG rijdt ook probleemloos op biogas. Een nadeel is voorlopig de beschikbaarheid van tankstations. Omdat er in de buurt geen CNG tankstations zijn, kocht de stad een eigen vulstation aan.
 • Pendelfietsen
  De stad stelt aan het personeel op het stadskantoor pendelfietsen ter beschikking. De pendelfietsen zijn oude fietsen die opnieuw opgeknapt werden door de eigen diensten. Deze kunnen gebruikt worden om van en naar het station te fietsen of om gedurende de middagpauze te gebruiken.
 

omgeving

(voorheen milieudienst en dienst stedenbouw)

 

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

e-mail: omgeving@eeklo.be 

 

omgevingsambtenaar: Bert Vermeire (specialisatie ruimtelijke ordening)

omgevingsambtenaar: Sabine De Clerck (specialisatie ruimtelijke ordening)

tel. 09 218 28 40 

 

omgevingsambtenaar: Ben Caussyn (specialisatie milieu)

tel. 09 218 28 20

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

open maandag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur en op maandag enkel telefonisch van 14 tot 16 uur 

 

 

Grote kaart


Zoeken