Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Naar een klimaatvriendelijker verwarming

Naar een klimaatvriendelijker verwarming

Willen we iets doen aan de wereldwijde klimaatcrisis, dan moeten we in onze eigen stad, in onze eigen wijk en onze eigen gebouwen beginnen. Door onze verwarming aan te pakken kunnen we grote stappen voorwaarts nemen. En dat is nu net wat Eeklo van plan is...

 

Onze stad pionierde met windmolens, maar windmolens alleen lossen niet alles op. De uitstoot van CO2 is nog niet onder controle, en tot 45% van die uitstoot komt van de verwarming van onze huizen en gebouwen. Door onze verwarming aan te pakken kunnen we grote stappen voorwaarts nemen.

klimaatvriendelijk verwarming

Dat heeft zo zijn voordelen:

  • We doen iets aan het klimaatprobleem.
  • We voorkomen lokale luchtvervuiling.
  • We zorgen dat we steeds zeker zijn van onze warmte en dat ze nooit uitvalt.
  • We zijn niet meer afhankelijk van buitenlandse leveranciers, sjeiks of Russische miljardairs.
  • We steunen onze eigen lokale economie.


Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en met steun van het Europees project COBEN vroegen we aan het studiebureau Kelvin Solutions om de mogelijkheden voor klimaatvriendelijkere verwarming in Eeklo in kaart te brengen. In overleg met diverse lokale experten kleurden we de opties voor de verwarming van de toekomst wijk per wijk in op een warmtezoneringsplan.

We spraken ook met deskundigen en inwoners van de wijk Oostveld. Samen zochten we welke stappen we kunnen zetten om deze verandering te realiseren. We bundelden een voorstel voor aanpak en projecten in de “transitievisie warmte Oostveld”.

Het college van Burgemeester en Schepenen nam op 12 juni 2020 formeel kennis van het warmtezoneringsplan en de “Transitievisie warmte Oostveld”. De komende maanden en jaren gaan we verder aan de slag met deze inzichten. Hiervoor zoeken we een brede samenwerking en kansen voor proefprojecten. We realiseren in de stad Eeklo stap voor stap een beleid dat alle ruimte biedt aan propere en lokale warmte.

Webinar

Op maandag 29 juni 2020 om 20 uur presenteerden we wat het warmtezoneringsplan en de transitievisie warmte kan betekenen voor Eeklo.
De webinar werd opgenomen en ook de presentatie is beschikbaar (pdf).
Heb je nog vragen of wil je graag de rapporten ontvangen, dan kan je steeds terecht bij ben.caussyn@eeklo.be.Heb je nog vragen of wil je graag de rapporten ontvangen, dan kan je steeds terecht bij ben.caussyn@eeklo.be.

samenw ovl-coben 


Zoeken