Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / bestuur&diensten / Stadsdiensten / Grof huisvuil

Grof huisvuil

grofhuisvuil 480px

 

WAT KAN?

WAT KAN NIET!

Alle brandbare materialen of metalen voorwerpen afkomstig van de normale werking van een huisgezin die niet in de restvuilzak kunnen en niet meer gerecycleerd kunnen worden.

Klein afval (al dan niet in zakken of dozen), steengruis, roofing, golfplaten, asbestcement, afbraakmateriaal, vlak glas, sanitaire toestellen, porselein, prikkeldraad en draadafsluiting, autobanden, handels- en nijverheidsafval, gasflessen en materiaal dat selectief wordt ingezameld (papier en karton, PMD, KGA, AEEA en tuinafval).


 

 

Vanaf 2011 wordt in Eeklo NIET langer tweemaal per jaar grofvuil aan huis opgehaald. U kunt het grofvuil doorlopend naar het recyclagepark brengen. Bovendien heeft u op het recyclagepark meer mogelijkheden om de afvalstoffen gesorteerd aan te bieden, waardoor er nog meer kan worden gerecycleerd en dus minder afval moet worden verbrand. Dit is een goede zaak voor ons milieu.

Omdat niet iedereen in de mogelijkheid is om grofvuil naar het recyclagepark te brengen, biedt de stad een extra service door de ophaling op afroep te organiseren. Deze service wordt in samenwerking met de I.V.M. (externe website) uitgewerkt.

 

AANBRENGEN VAN GROF HUISVUIL IS SINDS 2014 BETALEND: voor het aanleveren van grof huisvuil te voet, per fiets of per personenwagen (zonder aanhangwagen) wordt een tarief van € 5 per aanleverbeurt aangerekend. Voor het aanleveren van grof huisvuil per bestelwagen, camionette (met of zonder aanhangwagen) of personenwagen met aanhangwagen wordt een tarief van € 10 per aanleverbeurt aangerekend.

Het aanleveren van grof huisvuil wordt bovendien in mindering gebracht als één van de twaalf gratis beurten.

 

 

 • U heeft grofvuil?
  Grofvuil is brandbaar afval dat niet in de restfractiezak kan en niet selectief wordt ingezameld met het oog op recyclage. Het gaat om hoeveelheden die voortkomen uit de normale werking van een huisgezin. Bovendien moeten de stukken verhandelbaar zijn door 2 personen (dus max. 2 meter lang en 60 kg zwaar).
 • Het grofvuil is niet meer bruikbaar?
  Herbruikbare goederen kunnen immers door de Kringwinkel worden opgehaald. U kunt de Kringwinkel (externe website) contacteren op tel. 09 I 377 77 74.
 • En u kunt het grofvuil niet naar het recyclagepark brengen?

  Dan telefoneert u naar 0800 I 13 580: u geeft telefonisch op welke goederen u wilt aanbieden. Op basis van het aangeboden afval wordt een factuur opgemaakt. Na betaling ervan ontvangt u een bevestiging van de ophaling met de opgave van een concrete ophaaldag. Enkel het aangeboden afval, zoals op de factuur wordt vermeld, zal worden opgehaald. De uiteindelijke ophaaldag kan enkele weken nà uw telefonische aangifte vallen.

  Wat kost het? € 40 (inclusief transport- en verwerkingskost). Hiervoor mag u max. 300 kg grofvuil aanbieden. Per bijkomende kg wordt € 0,10 aangerekend.

 

 

Bij de huis-aan-huis ophalingen werden dikwijls zaken aangeboden die géén grofvuil zijn zoals klein afval in zakken of dozen, wat eigenlijk in de wekelijkse restfractiezak thuishoort. Ook werden vele goederen opgehaald die beter zouden worden gerecycleerd in plaats van ze te verbranden in de huisvuilverwerkingsinstallatie. Op het containerpark kunnen vele afvalstoffen apart worden ingezameld met oog op recyclage. Zo worden deze afvalstoffen grondstof voor nieuwe producten. Dat is beter voor het milieu, én stukken voordeliger dan deze goederen te laten verbranden.

 


Zoeken