Direct naar hoofdmenu / zoekveld

klachtenbehandeling

Het stadsbestuur streeft naar een optimale dienstverlening, met veel aandacht voor klantvriendelijkheid, een vlotte afhandeling van dossiers, enz. Wanneer een klant evenwel niet tevreden is over de geleverde dienstverlening, kan een klacht worden ingediend.

Het decreet lokaal bestuur verplicht elke gemeente om een systeem te hebben voor het behandelen van klachten. De klachten worden behandeld op ambtelijk niveau.

In Eeklo is dit systeem operationeel sinds begin 2008.

 

Wat is een klacht?

Een klacht is een manifeste uiting waarbij een ontevreden burger klaagt over een door de lokale overheid al dan niet verrichte handeling of prestatie.

Een klacht kan betrekking hebben op:

 • een foutieve verrichting van een handeling of een prestatie
 • het afwijken van een gebruikelijke werkwijze
 • het niet uitvoeren van een handeling of een prestatie.

Handeling of prestatie: is ruim op te vatten en kan slaan op:

 • een behandelingswijze van een ambtenaar of lokale mandataris
 • een termijn
 • een beslissing van een ambtenaar of lokale mandataris

Lokale overheid: zowel klachten over handelingen of prestaties van medewerkers als mandatarissen kunnen worden ingediend.

 

 

Waarop is de klachtenprocedure NIET van toepassing?

 • vragen om informatie
 • suggesties
 • petities
 • voorstellen van burgers
 • bezwaarschriften of beroepsschriften, waarvoor andere wettelijk vastgelegde procedures van toepassing zijn
 • meldingen

Anonieme klachten worden als onontvankelijk beschouwd.

 

Het jaarverslag 2016 klachtenbehandeling.

 

Behandeling van de klachten

De klachten worden behandeld door een klachtencoördinator (een medewerker van het secretariaat). De klachtencoördinator registreert de klacht, gaat na of de klacht ontvankelijk is en stuurt de klacht voor behandeling door naar de juiste klachtenbehandelaar. Binnen de 48 uur wordt aan klager een ontvangstbevestiging gestuurd. De klachtencoördinator volgt het dossier op en zorgt ervoor dat de klager zo snel mogelijk een antwoord krijgt. Wanneer wordt vastgesteld dat de klacht gegrond is, wordt ook een oplossing geformuleerd. Voorzien wordt dat een klacht binnen de 30 dagen is afgehandeld.

 

Indienen van een klacht

Een klacht kan mondeling, telefonisch (tel. 09 218 28 50), per brief of per e-mail (secretariaat@eeklo.be) en via het digitale klachtenformulier worden ingediend.

secretariaat

Stadskantoor

Industrielaan 2

9900 Eeklo

 

tel. 09 218 28 50

fax 09 218 28 01

e-mail: secretariaat@eeklo.be 

 

 

diensthoofd secretariaat: Katja Vanderhaeghen

 

Eeklo op Facebook - @stadEeklo op Twitter

 

open elke werkdag van 9 tot 12.30 uur en op woensdag van 14 tot 16 uur

 

Grote kaart


Zoeken