Direct naar hoofdmenu / zoekveld

ARC

logo adviesraad cultuur 72dpi

 

De adviesraad voor cultuur (hierna: ARC) is een erkend adviesorgaan en geeft advies aan het stadsbestuur over de voorbereiding en uitvoering van het lokaal cultuurbeleid.
Het cultuurbeleid heeft betrekking op vele deelaspecten; bv. de Eeklose verenigingen, kunsten, erfgoed, nieuwe straatnamen, vrijwilligers, (subsidie)reglementen, infrastructuur ….

Naast de adviserende rol, treedt de ARC ook soms op als organisator van evenementen. Zo wordt er begin januari altijd een Prijs voor Cultuurverdienste en de prijs Artistiek Ambassadeur uitgereikt en is de ARC trekker van de 11 juliviering/Eekloverdag in Eeklo.


Structuur

Huishoudelijk reglement ARC 

De ARC omvat een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur en werkgroepen:


In de algemene vergadering van de ARC zetelen 60 verenigingen en 14 deskundigen met stemrecht. Daarnaast zijn er ook een aantal waarnemers opgenomen: de schepen van cultuur, de ambtenaren van stedelijke culturele diensten en de deskundigen zonder stemrecht.

De aangesloten verenigingen bestrijken uiteenlopende werkingsterreinen: muziek, toneel, heemkunde, socio-cultureel werk, ….
De algemene vergadering komt minstens twee keer per jaar samen.

KLIK HIER VOOR DE LEDENLIJST.

De raad van bestuur bestaat uit 10 stemgerechtigde leden en 7 waarnemende leden .  Dit orgaan is belast met het voorbereiden van de samenkomsten van de algemene vergadering en het uitvoeren van de beslissingen die daar genomen worden.  De raad van bestuur komt gemiddeld om de twee maanden samen.

KLIK HIER VOOR DE DE LEDENLIJST

Het dagelijks bestuur bestaat in totaal uit 8 personen; 6 stemgerechtigde leden en 2 waarnemers met raadgevende stem; nl. de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator. Het dagelijks bestuur voert het dagelijkse beheer van de ARC. Ze nemen de briefwisseling door, bereiden de vergadering van de raad van bestuur voor, geven bij hoogdringendheid adviezen, …

 

Onder de adviesraad voor cultuur ressorteren ook een aantal werkgroepen.

Deze werkgroepen zijn deskundig op specifiek domein:

  • Erfgoed, Landschap & Stadsvernieuwing (ELS)
  • Funerair erfgoed
  • Kunst in de openbare ruimte

Deze werkgroepen kunnen vrij zelfstandig opereren (als ze in orde zijn met de regelgeving inzake de man-vrouwverhoudingen). Alle leden van de werkgroepen zijn ook lid van de algemene vergadering. 

 

Beschikbare vergaderlokalen in Eeklo
Een handige gids waarin stadsdiensten en particulieren in totaal 34 vergaderlocaties aanbieden.

Documenten

Wil je meer weten over de Adviesraad voor Cultuur? Raadpleeg dan de volgende documenten:

 

  • vergaderverslagen:

 

Algemene vergadering

2019

 

 

2018

2017

2016

 

2015

 

2014 

 

2013 


Raad van beheer

2020

 

2019

 

2018

2017

2016

 

2015:

 

2014

 

2013 

 

cultuurdienst

Molenstraat 36 - STIP

9900 Eeklo 

 

tel. 09 218 27 31 

 

e-mail: stip@eeklo.be

 

Grote kaart


Zoeken